Korkein hallinto-oikeus antoi maanantaina 27.2. ratkaisunsa Kanteleen Voima Oy:n NordFuel -biojalostamon ympäristöluvasta tehtyyn valituslupahakemukseen. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamisen ympäristöluvan mukaisesti.

”Olemme tyytyväisiä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Lainvoimainen ympäristölupa antaa edellytykset jatkaa projektin valmistelua investointipäätöstä varten”, kertoo NordFuel Oy:n toimitusjohtaja Matti Asikainen.

KHO:n päätöksen mukaan, NordFuelin on toimitettava aluehallintovirastolle selvitys toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta vesistön virkistyskäytön haitasta biojalostamon kolmen toimintavuoden jälkeen.

”Biojalostamon vesienkäsittelyyn on kiinnitetty erittäin paljon huomiota, ja teemme luonnollisesti kaikkemme, että vaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman pienet. Viranomainen arvioi sitten aikanaan, onko valitukseen liittyvän kiinteistön kohdalla tarvetta korvata vesien virkistyskäytölle aiheutuvaa haittaa”, Asikainen tarkentaa.

NordFuelin Haapavedelle suunnittelema biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 65 000 tonnia etanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Tuotantomäärä kaksinkertaistaisi bioetanolin tuotannon Suomessa vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
Toimitusjohtaja, NordFuel Oy
+358 40 553 4926

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.