Haapaveden laitosalue 

Biotuotetehdas rakennetaan Haapavedelle, entisen turvevoimalaitoksen alueelle, Haapajärven rantaan. Alueelle on vahvistettu biotuotetehdastoiminnan kattava kemianteollisuuden asemakaava, ja alue on laajuudeltaan 80 hehtaaria. 

Biotuotetehtaan sijainti, olemassa oleva teollinen infrastruktuuri sekä lähialueiden merkittävä uusiutuvan energian potentiaali tarjoavat erinomaiset toimintaedellytykset myös muille teollisille toimijoille.  

Kanteleen Voima, ruotsalainen Liquid Wind ja Piipsan Tuulivoima ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä yhtiöt laativat toteutettavuusselvityksen e-metanolin tuotantolaitoksen rakentamiseksi Haapavedelle. Aiesopimus käynnisti loppuvuodesta 2023 osapuolten välisen yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää puhtaan energiantuotannon ratkaisuja Haapavedelle. Projektia kehitetään rinnakkain NordFuelin biotuotetehtaan kanssa. 

Haapaveden laitosalue, havainnekuva
Havainnekuva Haapaveden laitosalueesta