NordFuel Oy

NordFuel on Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö, joka valmistelee biotuotetehtaan rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biotuotetehdas rakennetaan Kanteleen Voiman entisen turvevoimalaitoksen alueelle, voimalaitoksen infraa hyödyntäen. 

Biotuotetehtaan rakentaminen on noin 400-500 miljoonan euron investointi, joka luo alueelle arviolta 250 uutta työpaikkaa. 

Päästölähteestä CO2:n hyödyntäjäksi  

Biotuotetehdashankkeen valmistelu käynnistettiin vuonna 2016, kun omistajakunta alkoi etsiä käytöstä poistettavalle turvevoimalaitokselle jatkokäyttömahdollisuutta biopolttoainetuotannossa. Hanke yhtiöitettiin vuonna 2020.  

Biopolttoaineiden tuotanto arvioitiin kokonaistaloudelliseksi ratkaisuksi, sillä voimalaitos sijoittuu metsävaltaiselle seudulle, keskelle biomassan tuotantoalueita. 

Hanke hioutui nykyiseen muotoonsa ympäristövaikutusten arvioinnin myötä.

Haapavesi sijaintina erinomainen 

Haapavesi on erinomainen sijainti biotuotetehtaalle niin raaka-aineen saatavuuden kuin hyvien logististen yhteyksien kannalta. Haapavesi sijaitsee 100–150 kilometrin säteellä merkittävistä metsäalueista ja huomattavasta määrästä sahateollisuutta, jonka sivuvirtoja NordFuelin biotuotetehtaassa käytetään raaka-aineena. 

Sijainti on otollinen myös useaan satamaan (Kalajoki, Kokkola, Pietarsaari, Raahe ja Oulu), joiden kautta lopputuotteita voidaan tarvittaessa toimittaa markkinoille. 

Alueella olemassa oleva teollinen infrastruktuuri, kuten rakennukset, varastoalue, sähköverkko- ja vesiliitynnät, ovat hankkeelle merkittävä kustannushyöty. 

Aikataulu

2016-2020

Esiselvitys ja teknologiakartoitus

Vuosien 2016-2018 aikana toteutettiin biojalostamon ympäristövaikutustenarviointi, sekä muodostettiin alustava konseptisuunnitelma bioetanolin tuotantoprosessille sekä biokaasun tuotannon sisältävälle prosessivesien käsittelylle.

Kesäkuussa 2020 Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi biojalostamohankkeelle 24,5 miljoonaa euroa suurille demonstraatiohankkeille tarkoitettua investointitukea.

2020-2024

Teknologiavalinta, laitospaikan valmistelevat työt, ympäristöluvat

Etanolituotannon koeajoja on tehty vuodesta 2020, minkä lisäksi on vertailtu prosessiteknologioita ja päälaitteiden toimittajia. Ligniinin kaupallistamiseen on kartoitettu yhteistyökumppaneita sekä haettu lisäarvoa bioetanolituotannon sivuvirroille.

Keväällä 2022 Haapaveden laitosaluetta alettiin valmistelemaan biojalostamon rakentamista varten, kun alueella käynnistettiin entisen turvevoimalaitoksen tarpeettomien osien purkaminen. Alueen olemassa olevasta infrasta on mahdollista hyödyntää muun muassa polttoaineterminaali, laitosalueen jäähdytysvesiverkko, korjaamo-, toimisto- ja valvomotilat sekä sähköverkkoliitynnät.
Keväällä 2023 biojalostamon sekä biojalostamon energiakeskuksen ja hiilidioksidin jatkojalostuslaitosten ympäristöluvat saivat lainvoiman.  

2024-2025

Perussuunnittelu ja investointipäätös

Teknologiatoimittajan valinta käynnistää perussuunnitteluvaiheen (PDP), joka etenee yksityiskohtaiseen suunnitteluun (FEED). Perussuunnitteluvaiheessa hankkeelle laaditaan luotettava suunnitteludokumentaatio, ja yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheessa lopullinen kustannusarvio.

Lopullinen investointipäätös voidaan tehdä yksityiskohtaisen suunnittelun valmistuttua.

2026-2028

Rakentaminen ja käyttöönotto

Investointipäätöksen jälkeen ja ennen rakentamisen aloittamista laitokselle tarvitaan rakennuslupa. Toteutusvaihe alkaa investointipäätöksestä, ja jatkuu laitoksen mekaaniseen valmiuteen. Tämän jälkeen alkaa käyttöönottovaihe, joka jatkuu biojalostamon kaupallisen toiminnan käynnistymiseen asti. 

 

 

Biotuotetehdas tuottaa bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä kestävistä raaka-aineista.