NordFuel Oy

NordFuel valmistelee biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo on tarkoitus rakentaa Kanteleen Voiman entisen turvevoimalaitoksen alueelle, voimalaitoksen infraa hyödyntäen.

Biojalostamon rakentaminen on noin 400 miljoonan euron investointi, joka työllistää noin 250 henkeä.

Päästölähteestä hiilinieluksi

Biojalostamohankkeen valmistelu alkoi vuonna 2016, ja hanke yhtiöitettiin vuoden 2020 lopussa.

Biojalostamohanke sai alkunsa, kun käytöstä poistettavalle turvevoimalaitokselle alettiin suunnitella jatkokäyttömahdollisuutta biopolttoainetuotannossa.

Biopolttoaineiden tuotanto arvioitiin kokonaistaloudelliseksi ratkaisuksi, sillä voimalaitos sijoittuu metsävaltaiselle seudulle, keskelle biomassan tuotantoalueita.

Hanke hioutui nykyiseen muotoonsa ympäristövaikutusten arvioinnin myötä.

Haapavesi sijaintina erinomainen

Haapavesi on erinomainen sijainti biojalostamolle niin raaka-aineen saatavuuden kuin hyvien logististen yhteyksien kannalta. Haapavesi sijaitsee 100–150 kilometrin säteellä merkittävistä metsäalueista ja huomattavasta määrästä sahateollisuutta, jonka sivuvirtoja NordFuel käyttää raaka-aineenaan.

Sijainti on otollinen myös useaan satamaan (Kalajoki, Kokkola, Pietarsaari, Raahe ja Oulu), joiden kautta lopputuotteita voidaan tarvittaessa toimittaa markkinoille.

Alueella olemassa oleva teollinen infrastruktuuri, kuten rakennukset, varastoalue, sähköverkko- ja jäähdytysvesiliitynnät, ovat hankkeelle merkittävä kustannushyöty.

Aikataulu

2016-2018

Teknologiakartoitus

Vuosien 2016-2018 aikana toteutettiin biojalostamon ympäristövaikutustenarviointi ja muodostettiin alustava konseptisuunnitelma bioetanolin tuotantoprosessille sekä biokaasun tuotannon sisältävälle prosessivesien käsittelylle ja puhdistuksella.

Biojalostamon ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kesällä 2018.

2019-2020

Ympäristölupa- ja investointitukihakemusten käsittely

Heinäkuussa 2020 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto myönsi Kanteleen Voima Oy:n NordFuel biojalostamolle ympäristöluvan.

Kesäkuussa 2020 Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle 24,5 miljoonaa euroa suurille demonstraatiohankkeille tarkoitettua investointitukea.

Etanoliteknologiatoimittajasta käynnistettiin tarjouskilpailu, tehtiin etanolituotannon koeajoja sekä vertailtiin prosessiteknologian ja päälaitteiden toimittajia. Lisäksi toteutettiin raaka-aineen saatavuusselvitys yhteistyössä mm. Luonnonvarakeskuksen kanssa sekä laadittiin aiesopimuksia tärkeimpien raaka-ainetoimittajien kanssa..

2021-2023

Konsepti- ja perussuunnittelu

Meneillään olevassa konsepti- ja perussuunnitteluvaiheessa hankkeelle laaditaan luotettava suunnitteludokumentaatio sekä lopullinen kustannusarvio.

Lopullinen investointipäätös voidaan tehdä, kun perussuunnittelu on valmis ja ympäristöluvat ovat lainvoimaiset.

2024-2026

Rakentaminen ja käyttöönotto

Investointipäätöksen jälkeen ja ennen rakentamisen aloittamista tarvitaan Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa.

Toteutusvaihe alkaa investointipäätöksestä ja jatkuu laitoksen mekaaniseen valmiuteen. Tämän jälkeen alkaa käyttöönottovaihe, joka jatkuu biojalostamon kaupallisen toiminnan käynnistykseen asti.

 

 

Biojalostamo tuottaa bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä kestävistä raaka-aineista.