Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää päästövähennyksiä kaikilla olennaisilla päästösektoreilla. Liikenteen osuus päästöistä on merkittävä. Kestävistä raaka-aineista tuotetut, toisen sukupolven biopolttoaineet ovat tärkein keino vähentää nykyisen ajoneuvokannan päästöjä.

Me NordFuelilla olemme mukana ilmastotalkoissa valmistelemalla modernin biotuotetehtaan rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Valmistuttuaan biotuotetehtaassa valmistetaan kotimaisista raaka-aineista bioetanolia ja biokaasua, joilla korvataan fossiilisia tuontipolttoaineita. Lisäksi biotuotetehtaassa valmistetaan ligniiniä, jonka jatkojalostusmahdollisuudet ovat merkittävät. Ligniini on biopohjainen materiaali, jolla on mahdollista korvata fossiilipohjaisia tuotteita ja kemikaaleja. 

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, hyödynnämme kaikki biotuotetehtaan prosesseissa syntyvät sivuvirrat, kuten biogeenisen hiilidioksidin, furfuraalin ja etikkahapon. 

250 työpaikkaa

Bioetanolia 400 000 autolle (10 % sekoitus)

Käyttää raaka-ainetta kaksi rekka-autollista tunnissa; sahanpuru, metsähake

ligniini

Ligniiniä useisiin eri korkean jalostusasteen sovellutuksiin

400-500 milj. € kokonais­investointi

Biokaasua 15 miljoonalle raskaan liikenteen kilometrille

NordFuel valmistelee
modernin biotuotetehtaan rakentamista Haapavedelle.

Biotuotetehdas tuottaa bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä kestävistä raaka-aineista.