NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä biopohjaista hiilidioksidia. Nykyisen voimalaitoksen toiminta muuttuisi biojalostamon energiakeskukseksi, joka tuottaisi laitosalueen tarvitseman lämpö- ja jäähdytysenergian.

Lue lisää

250 työpaikkaa paikallisesti

Joka viides tunti tankkiautollinen 2G polttoainetta

Käyttää puuta kaksi rekka-autollista tunnissa; hake, puru, ranka

Bioetanolia 400 000 autolle (10 % sekoitus)

300 milj. € kokonaisinvestointi

Biokaasua 15 000 auton liikennekäyttöön

Puusta biotuotteita

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara, ja ne kasvavat joka vuosi enemmän kuin niitä käytetään. Metsätalousmaata on 26,2 miljoonaa hehtaaria ja se kattaa 86 prosenttia Suomen maapinta-alasta.

NewLiEP – mahdollisuus lisäkoeajoihin

NordFuel on mukana elokuussa 2019 alkaneessa EU-rahoitteisessa NewLiEP (Injecting New Life into Cellulosic Ethanol Production) tutkimushankkeessa, yhdessä tanskalaisen ja ruotsalaisen teknologiayritysten kanssa. Kaksivuotisen hankkeen tavoite on todentaa taloudellisesti kannattava prosessi tuottaa havupuusta etanolia. Hankkeessa esitellään uusi käymisprosessi, joka tarjoaa paremman tuottavuuden alhaisemmilla toiminta- ja pääomakustannuksilla.

Lue lisää projektin nettisivuilta.