NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan Kanteleen Voima Oy:n lauhdevoimalan yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä lietettä lannoitekäyttöön. Nykyisen voimalaitoksen toimintaa kehitetään samalla moderniksi CHP-laitokseksi.

Lue lisää

350 työpaikkaa paikallisesti

Joka viides tunti tankkiautollinen 2G polttoainetta

Käyttää puuta kaksi rekka-autollista tunnissa; hake, puru, ranka

Bioetanolia 400 000 autolle (10 % sekoitus) ja biokaasua 30 000 auton liikennekäyttöön

300 milj. € kokonaisinvestointi

Voimalaitos voi tuottaa joustavasti säävarmaa sähköä 200-300 GWh vuodessa

Puusta biotuotteita

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara, ja ne kasvavat joka vuosi enemmän kuin niitä käytetään. Metsätalousmaata on 26,2 miljoonaa hehtaaria ja se kattaa 86 prosenttia Suomen maapinta-alasta.

NewLiEP – mahdollisuus lisäkoeajoihin

NordFuel on mukana elokuussa 2019 alkaneessa EU-rahoitteisessa NewLiEP (Injecting New Life into Cellulosic Ethanol Production) tutkimushankkeessa, yhdessä tanskalaisen ja ruotsalaisen teknologiayritysten kanssa. Kaksivuotisen hankkeen tavoite on todentaa taloudellisesti kannattava prosessi tuottaa havupuusta etanolia. Hankkeessa esitellään uusi käymisprosessi, joka tarjoaa paremman tuottavuuden alhaisemmilla toiminta- ja pääomakustannuksilla.

Lue lisää projektin nettisivuilta.