Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää päästövähennyksiä kaikilla olennaisilla päästösektoreilla.

Suomessa liikenteen osuus päästöistä on merkittävä. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna.

Kestävistä raaka-aineista tuotetut, toisen sukupolven biopolttoaineet ovat tärkein keino vähentää nykyisen ajoneuvokannan päästöjä.

Me NordFuelilla olemme mukana ilmastotalkoissa valmistelemalla modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Valmistuttuaan biojalostamo tuottaa kotimaisista raaka-aineista bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

250 työpaikkaa

Joka viides tunti tankki­autollinen 2G-liikenne­poltto­ainetta

Käyttää raaka-ainetta kaksi rekka-autollista tunnissa; sahanpuru, metsähake

Bioetanoli­a 400 000 autolle (10 % sekoitus)

400 milj. € kokonais­investointi

Biokaasua 15 000 ajoneuvon liikenne­käyttöön

NordFuel valmistelee
modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle.

Biojalostamo tuottaa bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä kestävistä raaka-aineista.