Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvat Kanteleen Voima Oy:n NordFuel -biojalostamon energiakeskukselle sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostuslaitoksille. Ympäristöluvista ei valitettu.

”Energiakeskus sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostusprosessit ovat olennainen osa suunniteltua biojalostamokokonaisuutta. Näiden toimintojen avulla voimme hyödyntää kaikki materiaali- ja sivuvirrat tehokkaasti”, kuvailee NordFuelin QEHS-päällikkö Maarit Rimpiläinen.

NordFuelin biojalostamon ympäristölupa tuli lainvoimaiseksi helmikuussa, kun korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun luvasta tehtyyn valituslupahakemukseen.

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Biojalostamon energiakeskus tuottaa biojalostamon tarvitseman höyryn sekä laitosalueen lämpö- ja jäähdytysenergian. Energiakeskukseen rakennetaan enintään 99 MW:n höyrykattila, jonka polttoaineena käytetään biojalostamon prosessissa syntyviä sivutuotteita, kuten ligniiniä. Uusi kattila rakennetaan hyödyntäen entisen turvevoimalaitoksen kattilarakennusta ja muita rakenteita.

Biojalostamon vedenkäsittelyprosessissa syntyy raakabiokaasua, joka jalostetaan laitosalueella liikennekäyttöön soveltuvaksi nesteytetyksi biokaasuksi.

Hiilidioksidia puolestaan syntyy niin bioetanolin tuotantoprosessissa kuin biokaasun jatkojalostuksessa. Biogeeninen hiilidioksidi kuivataan, puhdistetaan ja nesteytetään. Lopputuotteena saadaan esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarpeisiin soveltuvaa nesteytettyä hiilidioksidia. Talteen otettua hiilidioksidia on jatkossa mahdollista käyttää yhdessä vedyn kanssa myös synteettisten liikennepolttoaineiden valmistukseen.

Lisätietoja:

Maarit Rimpiläinen
QEHS-päällikkö, NordFuel Oy
+358 40 581 4753

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.