NordFuel Oy hakee yhteistyökumppania valmistelemansa biojalostamon sivutuotteena syntyvän ligniinin kaupalliseen käyttöön. Kumppaniyrityksen kartoittamisessa NordFuel tekee yhteistyötä Brightplus Oy:n kanssa.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamossa tuotetaan bioetanolia ja biokaasua sahanpurusta ja hakkuutähteistä. Entsyymipohjaiseen hydrolyysiin perustuvan prosessin sivutuotteena syntyy ligniiniä noin 230 000 tonnia vuodessa.

Yhtiö hakee nyt prosessissa syntyvälle ligniinille ostajaa. Hankintasopimuksen lisäksi kumppanilla on mahdollisuus osallistua ligniinin tuotekehitykseen sekä osallistua prosessisuunnitteluun siltä osin, kuin sillä on vaikutusta syntyvän ligniinin ominaisuuksiin.

Biojalostamohankkeessa on tällä hetkellä menossa prosessisuunnittelu ja teknologiatoimittajan valinta. Biojalostamon ympäristölupa sai lainvoiman alkuvuodesta 2023, ja valmistelevat työt voimalaitosalueella on aloitettu purkamalla alueella sijaitsevan entisen turvevoimalaitoksen osia. Biojalostamon tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2026 aikana.

Tutustu yhteistyöehdotukseen tarkemmin oheisesta liitteestä.

Lisätietoja:

Johnny Pehkonen
Business Development Director
Brightplus Oy
+358 50 597 5944

Johanna Laukkanen
Development Engineer
NordFuel Oy
+358 50 553 3760