NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua bioetanolia ja biokaasua tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Tuotettavilla EU:n RED II direktiivien kestävyyskriteerit täyttävillä kotimaisilla liikennepolttoaineilla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä päästöjen vähennys ja kattaa noin 450 000 ajoneuvon vuosittainen biopolttoaineiden tarve.

Valmistuksen sivutuotteilla, kuten ligniini, tuotetaan biojalostamon tarvitsema prosessihöyry. Biojalostamolle Haapavedellä tuotettava energia on 100 % uusiutuvaa. Haapavesi on erinomainen sijoituspaikka biojalostamolle sekä puuraaka-aineen saatavuuden että logistiikan kannalta.

NordFuelin hankkeen taustalla on merkittävä joukko sekä yksityisiä että kuntaomisteisia energiayhtiötä, jotka toimivat ympäri Suomea.

”Ympäristölupa on hieno ja odotettu päätös. Aluehallintoviranomaisen päätös osoittaa, että uusimman teknologian ansiosta biopolttoaineita on mahdollista tuottaa kestävästi ja ympäristöä rasittamatta. NordFuelin biojalostamon biopolttoaineilla voidaan vähentää Suomen CO2-päästöjä vuosittain yli 300 000 tonnia, mikä tukisi merkittävästi Suomen liikennesektorin päästövähennystavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä”, kertoo projektinjohtaja Timo Strengell.

”Kesäkuussa saatu TEMin investointituki ja nyt tämä ympäristölupapäätös antavat osaltaan edellytykset edetä hankkeessa laitossuunnitteluvaiheeseen. Haapaveden biojalostamo vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan biotalouden ekosysteemiä ja siten luo edellytyksiä uusille kotimaisille innovaatiolle sekä uudelle yritystoiminnalle”, toteaa toimitusjohtaja Andreas Rasmus.

Lisätietoja:

  • Timo Strengell, projektinjohtaja, NordFuel Oy, +358 40 738 48 60
  • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja, NordFuel Oy, +358 44 781 53 96

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. NordFuelin biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja 250 GWh 2G-biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön. Biojalostamo tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.