NordFuelin biojalostamoinvestoinnin suunnitteluvaiheen projektinjohtajaksi on nimitetty kemiantekniikan diplomi-insinööri Petri Vesanto. Petri on toiminut energia- ja kemianteollisuuden investointi-, suunnittelu- ja kehitysprojektien johtotehtävissä yli 35 vuoden ajan mm. Kemirassa ja Ekono-Pöyry-yhtiöissä. Vuodesta 2002 lähtien Petri on johtanut perustamaansa insinööritoimistoa, Novox Oy.

Biojalostamon teknologiatoimittajan kilpailuttamis- ja valintaprosessi on parhaillaan käynnissä. Tämän jälkeen NordFuelilla on edellytykset käynnistää projektin suunnitteluvaihe yhdessä valittavan teknologiatoimittajan sekä biojalostamon pääsuunnittelijan kanssa.

”Petrillä on erittäin monipuolinen kokemus suurten investointiprojektien suunnittelun johtotehtävissä. Tämä kokemus vastaa erinomaisesti NordFuelin projektin seuraavan vaiheen tarpeisiin. Arvokasta on myös se, että Petri tuntee projektin ja projektiorganisaation läpikotaisesti”, toimitusjohtaja Andreas Rasmus toteaa.

Lisätiedot:

  • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja, NordFuel Oy, +358 44 781 5396
  • Petri Vesanto, projektinjohtaja, NordFuel Oy, +358 50 517 6268

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee liikenteen toisen sukupolven (ns. 2G) biopolttoaineita valmistavan biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Biojalostamo tuottaa vuosittain puuraaka-aineesta 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja noin 200 GWh 2G-biokaasua. Biojalostamo tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.

Novox Oy toimii NordFuel Oy:n biojalostamohankkeessa owner’s engineer-roolissa. Novox on uusiutuviin energiamuotoihin, uuteen energiatekniikkaan ja -talouteen erikoistunut insinööritoimisto, jonka osaamisalueisiin kuuluvat myös teollisuus- ja tuotantolaitosten ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen liittyvät projektit.