Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kävi yhdessä kansanedustaja Juha Pylvään (kesk.) kanssa maanantaiaamuna Haapaveden voimalaitoksella tutustumassa NordFuel -biojalostamohankkeeseen. Vierailun aikana käytiin läpi mm. hankkeen nykytilannetta ja ajankohtaisia asioita.

Ministeri Lintilän näkemys liikennebiokaasun saattamisesta jakeluvelvoitteen piiriin olisi merkittävä parannus nykytilanteeseen, koska se loisi biokaasulle laajemman markkinan. Jakeluyhtiöiden olisi kannattavaa laajentaa kaasun jakeluverkkoa, koska ne voisivat myös biokaasulla täyttää velvoitettaan sekoittaa Suomessa myytäviin polttoaineisiin biopolttoainetta. Tällä hetkellä jakeluvelvoite on 20 prosenttia, joka tarkoittaa, että viidennes liikennepolttoaineiden osuudesta on oltava biopohjaista: uusiutuvista luonnonvaroista tuotettua bioetanolia tai biodieseliä.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi NordFuel biojalostamohankkeelle alkukesästä uusiutuvan energian suurten demohankkeiden investointitukea. NordFuel on toteutuessaan merkittävä puupohjaisen bioetanolin ja biokaasun tuottaja, joka edistää kansallista tavoitetta liikenteen biopolttoaineiden osuuden kasvattamiseksi.

Lisää aiheesta Haapavesi-lehden sivuilta.