Operatiivinen johtaja valittu

Tekniikan tohtori (Dr.-Ing.) Juha Hartikainen on nimitetty NordFuel Oy:n operatiiviseksi johtajaksi 1. marraskuuta 2023 lähtien.

Tehtävässään Hartikainen vastaa biojalostamohankkeen päivittäisestä toiminnasta, työn painottuessa biojalostamon perustamis- ja investointivaiheessa teknisten toimintojen, teknologioiden ja toimittajien valintoihin.

Hartikainen siirtyy operatiivisen johtajan tehtävään polyolefiineja ja peruskemikaaleja valmistavalta Borealis Polymers Oy:ltä, missä hän on toiminut erilaisissa tutkimus-, kehitys- ja johtotehtävissä viidentoista vuoden ajan. Viimeisimmässä tehtävässään Hartikainen on toiminut yhtiössä prosessiasiantuntijoista koostuvan tiimin vetäjänä tukien investointihankkeiden suunnittelua ja toteuttamista globaalisti.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme projektimme päivittäisen työn luotsaajaksi henkilön, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus kemian teollisuudesta sekä vahvaa osaamista asiantuntijatiimien ja projektien johtamisesta – nämä ominaisuudet ovat operatiivisen johtajan tehtävässä aivan olennaisia”, kiittelee NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Hartikainen näkee Haapaveden biojalostamolla olevan tärkeä rooli siirryttäessä kohti vihreämpiä ja ekologisempia energialähteitä ja raaka-aineita.

”Tunnen olevani etuoikeutettu päästessäni mukaan tähän alueellisesti ja kansallisesti erittäin merkittävään hankkeeseen. Olen vaikuttunut NordFuelin tiimin osaamisesta ja lähestymiskulmasta projektiin. Odotankin innolla, että pääsemme yhdessä innovoimaan, rakentamaan ja operoimaan uuden sukupolven biotuotetehdasta”, Hartikainen toteaa.  

Tällä hetkellä biojalostamohankkeessa keskitytään bioetanoliteknologiatoimittajan valintaan. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ligniinin jatkojalostusmahdollisuuksia ja siihen liittyviä kumppanuuksia. NordFuel tekee parhaillaan selvitystyötä myös synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi yhteistyössä tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n kanssa.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 5534 926

Juha Hartikainen
NordFuel Oy
Operatiivinen johtaja 1.11.2023 alkaen
+358 50 3790164

NordFuel Oy valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Juha Hartikainen, NordFuel Oy:n operatiivinen johtaja 1.11.2023 alkaen.