NordFuelin biojalostamo toteutetaan Haapaveden voimalaitoksen alueelle. Biojalostamo hyödyntää nykyisiä rakennuksia ja teollista infrastruktuuria, kuten sähköverkkoliityntää. NordFuel aloittaa biojalostamoinvestoinnin valmistelevat työt toukokuun lopulla käynnistämällä voimalaitoksen käytöstä poistettavien rakennusten ja laitteiden purkamisen ja niiden on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Purkutöillä tehdään tilaa biojalostamon uudelle energiakeskukselle

– Rakennuskannasta voidaan hyödyntää 90 prosenttia. Uusi energiakeskus asennetaan pääosin nykyisten seinien sisälle, ja olemassa olevaa raaka-aineen käsittely- ja syöttöjärjestelmää pystytään hyödyntämään biojalostamon tarpeeseen. Kustannussäästöt ovat varsin merkittävät, ja myös alueen maamerkki, korkea savupiippu, säilyy paikallaan, NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen kertoo.

Voimalaitokselta puretaan turvekattila ja turbiinilaitos. Purku-urakoitsijana toimii Lotus Demolition Oy, jolla on kokemusta vastaavista teollisuuden purkutöistä. Jätelainsäädännön mukaisesti purkujätteestä mahdollisimman suuri osa kierrätetään hyötykäyttöön. Tässä kohteessa kierrätettävän materiaalin osuus tulee olemaan yli 99 prosenttia.

– Meillä Lotuksella purkuprojekteissa korostuu aina ympäristövastuullisuus. Huolehdimme materiaalien lajittelusta purkamisen aikana, ja toimitamme materiaalit asianmukaisesti uudelleenkäytettäväksi. Projektin aikana mittaamme reaaliajassa purkamisen hiilijalanjälkeä. Kerätyn tiedon jaamme tilaajalle, joka voi hyödyntää sitä esimerkiksi ympäristöraportoinnissaan, kertoo Lotus Demolition Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Palomäki.

Nyt käynnistyvien töiden valmistuttua alue Haapaveden Eskolanniemellä on valmis biojalostamon rakentamista varten. Alueelle on vahvistettu biojalostamotoiminnan kattava kemianteollisuuden asemakaava.

Valmistuttuaan biojalostamo tuottaa vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Kehittyneiden liikennepolttoaineiden lisäksi biojalostamossa syntyy 60 000 tonnia puhdasta nesteytettyä hiilidioksidia sekä 70 000 tonnia ligniiniä. Biojalostamon tuotteilla korvataan fossiilisia raaka-aineita ja vähennetään erityisesti liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 225 000 tonnia joka vuosi.

Lisätietoja:
Matti Asikainen, toimitusjohtaja, +358 40 553 49 26
Petri Vesanto, projektijohtaja, +358 50 517 62 68

NordFuel Oy on vuonna 2019 perustettu ja Kanteleen Voima Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle Pohjois-Pohjanmaalle.

Biojalostamon havainnekuva Haapaveden Eskolanniemeltä.

Kuva NordFuel Oy