Kanteleen Voima Oy hakee ympäristölupaa toisen sukupolven bioetanolia ja sivutuotteina toisen sukupolven biokaasua sekä ligniiniä ja raakatärpättiä tuottavalle biojalostamolle. Ympäristölupahakemus on kuulutettu 28.2.2019 ja lupahakemuksen asiakirjat ovat nähtävänä 4.3.–3.4.2019 Haapaveden kaupunginkansliassa. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Biojalostamon tarvitsema energia toimitetaan samalla laitosalueella sijaitsevalta voimalaitokselta, jonka muuttuvaa toimintaa koskeva erillinen ympäristölupahakemus kuulutetaan yhtäaikaisesti.

Biotuotteita kestävästi hoidetuista metsistä

Biojalostamo koostuu bioetanolilaitoksesta, biokaasulaitoksesta, polttonesteiden ja kemikaalien varastoinnista, biopolttoaineterminaalista, mahdollisesta lietteenpolttokattilasta ja kaasukattilasta sekä prosessijäteveden käsittelystä. Biojalostamolla valmistetaan vuosittain bioetanolia polttoainekäyttöön noin 65 000 tonnia (laskettuna 100 % etanolina), biokaasua 250 GWh ja ligniiniä 230 000 tonnia. Biojalostamon suunniteltu käyntiaika on noin 8 000 tuntia vuodessa. Laitoksen raaka-aineena käytetään puupohjaisia raaka-aineita, kuten sahateollisuuden sivutuotteita ja metsäraaka-aineita yhteensä noin 700 000 m3 vuodessa.

Lauhdevoimala muuttuu teollisuuden CHP-laitokseksi

Mikäli biojalostamo rakennetaan, muuttuu voimalaitos lauhdevoimalasta biojalostamoon kytketyksi voimalaitokseksi, joka tuottaa sähköä ja toimittaa biojalostamolle prosessihöyryä. Voimalaitos käyttää polttoaineina nykyisten polttoaineiden lisäksi biojalostamon sivutuotteina muodostuvaa ligniiniä, biokaasua ja raakatärpättiä. Myös prosesseissa syntyvät hajukaasut poltetaan voimalaitoksen kattilassa energiaksi.

Lisätiedot:

  • Teija Mäyrä, Head of Technology, puh. 044 5549 381