News

P-S aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kanteleen Voima Oy:lle Haapaveden biojalostamon toimintaan. Biojalostamon päätuote on puuraaka-aineesta valmistettu liikennepolttoaineena käytettävä etanoli. #Aviluvittaa
http://www.avi.fi/web/avi/-/haapaveden-biojalostamolle-ymparistolupa-pohjois-suomi-pohjois-pohjanmaa-

Regional State Administrative Agency has granted an environmental permit to Kanteleen Voima Oy’s NordFuel biorefinery https://nordfuel.fi/en/regional-state-administrative-agency-has-granted-an-environmental-permit-to-kanteleen-voima-oys-nordfuel-biorefinery/

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kanteleen Voima Oy:n NordFuel biojalostamolle ympäristöluvan https://nordfuel.fi/?p=3174&preview=true&_thumbnail_id=3018

Load More...