Juha Hartikainen NordFuelin biojalostamohankkeen operatiiviseksi johtajaksi

Operatiivinen johtaja valittu

Tekniikan tohtori (Dr.-Ing.) Juha Hartikainen on nimitetty NordFuel Oy:n operatiiviseksi johtajaksi 1. marraskuuta 2023 lähtien.

Tehtävässään Hartikainen vastaa biojalostamohankkeen päivittäisestä toiminnasta, työn painottuessa biojalostamon perustamis- ja investointivaiheessa teknisten toimintojen, teknologioiden ja toimittajien valintoihin.

Hartikainen siirtyy operatiivisen johtajan tehtävään polyolefiineja ja peruskemikaaleja valmistavalta Borealis Polymers Oy:ltä, missä hän on toiminut erilaisissa tutkimus-, kehitys- ja johtotehtävissä viidentoista vuoden ajan. Viimeisimmässä tehtävässään Hartikainen on toiminut yhtiössä prosessiasiantuntijoista koostuvan tiimin vetäjänä tukien investointihankkeiden suunnittelua ja toteuttamista globaalisti.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme projektimme päivittäisen työn luotsaajaksi henkilön, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus kemian teollisuudesta sekä vahvaa osaamista asiantuntijatiimien ja projektien johtamisesta – nämä ominaisuudet ovat operatiivisen johtajan tehtävässä aivan olennaisia”, kiittelee NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Hartikainen näkee Haapaveden biojalostamolla olevan tärkeä rooli siirryttäessä kohti vihreämpiä ja ekologisempia energialähteitä ja raaka-aineita.

”Tunnen olevani etuoikeutettu päästessäni mukaan tähän alueellisesti ja kansallisesti erittäin merkittävään hankkeeseen. Olen vaikuttunut NordFuelin tiimin osaamisesta ja lähestymiskulmasta projektiin. Odotankin innolla, että pääsemme yhdessä innovoimaan, rakentamaan ja operoimaan uuden sukupolven biotuotetehdasta”, Hartikainen toteaa.  

Tällä hetkellä biojalostamohankkeessa keskitytään bioetanoliteknologiatoimittajan valintaan. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ligniinin jatkojalostusmahdollisuuksia ja siihen liittyviä kumppanuuksia. NordFuel tekee parhaillaan selvitystyötä myös synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi yhteistyössä tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n kanssa.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 5534 926

Juha Hartikainen
NordFuel Oy
Operatiivinen johtaja 1.11.2023 alkaen
+358 50 3790164

NordFuel Oy valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Juha Hartikainen, NordFuel Oy:n operatiivinen johtaja 1.11.2023 alkaen.

NordFuelin talousjohtajaksi Visa-Pekka Larivaara

NordFuelin talousjohtajana aloittaa Visa-Pekka Larivaara

Visa-Pekka Larivaara on nimitetty NordFuel Oy:n talousjohtajaksi 25.9.2023 alkaen. Tehtävässään Larivaara vastaa Kanteleen Voima Oy:n ja NordFuel-projektin taloushallinnosta ja rahoituksesta.

 ”On hienoa saada projektiin mukaan alansa vahva ammattilainen, jolla on pitkä kokemus soveltuvilta teollisuuden ja tekniikan aloilta”, iloitsee NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.   

Ennen uutta tehtäväänsä Larivaara työskenteli Skoda Transtechin talousjohtajana. Aikaisemmin Larivaara on työskennellyt talouden johtotehtävissä muun muassa VRJ Groupin sekä Pipelife Finlandin palveluksessa.  

”NordFuel-projekti on vihreän siirtymän ytimessä, mikä tekee uudesta tehtävästä erityisen kiinnostavan. Lisäksi hankkeella on suuri paikallinen ja alueellinen merkittävyys. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä muun huippuammattilaisista koostuvan tiimin kanssa viemään hanketta eteenpäin”, Larivaara kertoo.

Henkilöstön vahvistamisella varaudutaan projektin etenemiseen seuraavaan vaiheeseen.

”Tällä hetkellä suunnittelupuolella keskitymme teknologiatoimittajan valintaan. Tulevalla laitospaikalla entisen turvevoimalaitoksen osien purkutyö on viimeistelyä vaille valmis”, Asikainen kertoo.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 5534 926

Visa-Pekka Larivaara
NordFuel Oy
Talousjohtaja 25.9. alkaen
+358 40 5789 868

NordFuel Oy valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Visa-Pekka-Larivaara
Visa-Pekka Larivaara, NordFuel Oy:n talousjohtaja 25.9. alkaen.

NordFuel ja Puhuri valmistelleet synteettisten polttoaineiden tuotantoa

Piipsan tuulivoimahanke on alueellisesti merkittävä

Tuulivoimayhtiö Puhuri Oy sekä Haapavedelle biojalostamoa valmisteleva NordFuel Oy ovat tehneet yhteistyötä synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi. Esiselvitysvaiheessa on synteettisten polttoaineiden tuotantolaitos Haapavedelle Piipsan tuulivoimapuiston ja tulevan biojalostamon läheisyyteen.

”Synteettisten polttoaineiden tuotantoon tarvittava energia on suunniteltu otettavan Piipsan tuulivoimapuiston tuotannosta ja hiilidioksidi biojalostamosta. Biojalostamon eri prosesseista voidaan hyödyntää jopa 200 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa”, selventää NordFuel Oy:n toimitusjohtaja Matti Asikainen.  

Suunnitellun kokonaisuuden investointiarvo sekä alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset olisivat merkittävät. Piipsan tuulivoimapuisto, hankkeen laajennusosa Tuulikaarto, biojalostamo sekä näiden yhteyteen hahmoteltu synteettisten polttoaineiden tuotantolaitos muodostaisivat kokonaisuutena useamman miljardin euron hankekokonaisuuden.

Hallinto-oikeus hylkäsi Piipsan tuulivoimapuiston kaavan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Piipsan tuulivoima-alueen kaavan kesäkuun lopussa. Hylkäys perustui puutteellisiksi arvioituihin selvityksiin tuulivoimapuiston vaikutuksista tiettyihin lintulajeihin. Sekä Puhuri että NordFuel pitävät päätöstä valitettavana.

”Tietysti päätös oli meille pettymys. Piipsan tuulivoimahanke sijoittuu pääosin entisille turvetuotantoalueille, ja työtä hankkeen eteen on luonnollisesti tehty pitkään. Hanke liittyy vahvasti laajempaan vihreän siirtymän hankekokonaisuuteen, jota Pohjois-Pohjanmaalle Haapaveden alueelle valmistellaan”, sanoo Puhuri Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Ylimaula.

”Teemme voitavamme, jotta hanke saataisiin etenemään, toki viranomaismääräyksiä ja luontoarvoja kunnioittaen”, Ylimaula jatkaa.

Puhurilla ja NordFuelilla on neljä yhteistä omistajaa: Katternö KraftSuomen VoimaValkeakosken Energia sekä Ålands Elandelslag.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 553 4926

Tuomas Ylimaula
Puhuri Oy
Toimitusjohtaja
+358 50 454 9289

NordFuel Oy valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.

NordFuel hakee kumppania ligniinin kaupallistamiseen

NordFuel Oy hakee yhteistyökumppania valmistelemansa biojalostamon sivutuotteena syntyvän ligniinin kaupalliseen käyttöön. Kumppaniyrityksen kartoittamisessa NordFuel tekee yhteistyötä Brightplus Oy:n kanssa.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamossa tuotetaan bioetanolia ja biokaasua sahanpurusta ja hakkuutähteistä. Entsyymipohjaiseen hydrolyysiin perustuvan prosessin sivutuotteena syntyy ligniiniä noin 230 000 tonnia vuodessa.

Yhtiö hakee nyt prosessissa syntyvälle ligniinille ostajaa. Hankintasopimuksen lisäksi kumppanilla on mahdollisuus osallistua ligniinin tuotekehitykseen sekä osallistua prosessisuunnitteluun siltä osin, kuin sillä on vaikutusta syntyvän ligniinin ominaisuuksiin.

Biojalostamohankkeessa on tällä hetkellä menossa prosessisuunnittelu ja teknologiatoimittajan valinta. Biojalostamon ympäristölupa sai lainvoiman alkuvuodesta 2023, ja valmistelevat työt voimalaitosalueella on aloitettu purkamalla alueella sijaitsevan entisen turvevoimalaitoksen osia. Biojalostamon tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2026 aikana.

Tutustu yhteistyöehdotukseen tarkemmin oheisesta liitteestä.

Lisätietoja:

Johnny Pehkonen
Business Development Director
Brightplus Oy
+358 50 597 5944

Johanna Laukkanen
Development Engineer
NordFuel Oy
+358 50 553 3760

NordFuelin biojalostamon energiakeskuksen sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostuslaitosten ympäristöluvat lainvoimaiset

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvat Kanteleen Voima Oy:n NordFuel -biojalostamon energiakeskukselle sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostuslaitoksille. Ympäristöluvista ei valitettu.

”Energiakeskus sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostusprosessit ovat olennainen osa suunniteltua biojalostamokokonaisuutta. Näiden toimintojen avulla voimme hyödyntää kaikki materiaali- ja sivuvirrat tehokkaasti”, kuvailee NordFuelin QEHS-päällikkö Maarit Rimpiläinen.

NordFuelin biojalostamon ympäristölupa tuli lainvoimaiseksi helmikuussa, kun korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun luvasta tehtyyn valituslupahakemukseen.

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Biojalostamon energiakeskus tuottaa biojalostamon tarvitseman höyryn sekä laitosalueen lämpö- ja jäähdytysenergian. Energiakeskukseen rakennetaan enintään 99 MW:n höyrykattila, jonka polttoaineena käytetään biojalostamon prosessissa syntyviä sivutuotteita, kuten ligniiniä. Uusi kattila rakennetaan hyödyntäen entisen turvevoimalaitoksen kattilarakennusta ja muita rakenteita.

Biojalostamon vedenkäsittelyprosessissa syntyy raakabiokaasua, joka jalostetaan laitosalueella liikennekäyttöön soveltuvaksi nesteytetyksi biokaasuksi.

Hiilidioksidia puolestaan syntyy niin bioetanolin tuotantoprosessissa kuin biokaasun jatkojalostuksessa. Biogeeninen hiilidioksidi kuivataan, puhdistetaan ja nesteytetään. Lopputuotteena saadaan esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarpeisiin soveltuvaa nesteytettyä hiilidioksidia. Talteen otettua hiilidioksidia on jatkossa mahdollista käyttää yhdessä vedyn kanssa myös synteettisten liikennepolttoaineiden valmistukseen.

Lisätietoja:

Maarit Rimpiläinen
QEHS-päällikkö, NordFuel Oy
+358 40 581 4753

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

NordFuelin biojalostamon ympäristölupa lainvoimainen

Korkein hallinto-oikeus antoi maanantaina 27.2. ratkaisunsa Kanteleen Voima Oy:n NordFuel -biojalostamon ympäristöluvasta tehtyyn valituslupahakemukseen. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamisen ympäristöluvan mukaisesti.

”Olemme tyytyväisiä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Lainvoimainen ympäristölupa antaa edellytykset jatkaa projektin valmistelua investointipäätöstä varten”, kertoo NordFuel Oy:n toimitusjohtaja Matti Asikainen.

KHO:n päätöksen mukaan, NordFuelin on toimitettava aluehallintovirastolle selvitys toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta vesistön virkistyskäytön haitasta biojalostamon kolmen toimintavuoden jälkeen.

”Biojalostamon vesienkäsittelyyn on kiinnitetty erittäin paljon huomiota, ja teemme luonnollisesti kaikkemme, että vaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman pienet. Viranomainen arvioi sitten aikanaan, onko valitukseen liittyvän kiinteistön kohdalla tarvetta korvata vesien virkistyskäytölle aiheutuvaa haittaa”, Asikainen tarkentaa.

NordFuelin Haapavedelle suunnittelema biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 65 000 tonnia etanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Tuotantomäärä kaksinkertaistaisi bioetanolin tuotannon Suomessa vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
Toimitusjohtaja, NordFuel Oy
+358 40 553 4926

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

NordFuel vahvisti organisaatiotaan vuonna 2022

NordFuel rekrytoi useita uusia asiantuntijoita vuoden 2022 aikana.

Katariina Moring on aloittannut NordFuelin controllerin tehtävässä 5.1.2023. Moring siirtyi NordFuelille Fennovoimalta, missä hän työskenteli usean vuoden ajan erilaisissa taloushallinnon tehtävissä. Koulutukseltaan Moring on liiketalouden tradenomi.

Elokuussa NordFuelin viestintäpäällikkönä aloittanut Anniina Kärkkäinen-Oinas siirtyi NordFuelille niin ikään Fennovoimalta, viestintäasiantuntijan tehtävästä. Koulutukseltaan Kärkkäinen-Oinas on yhteiskuntatieteiden maisteri. Kärkkäinen-Oinas toimii myös Puhuri Oy:n viestintäpäällikön tehtävässä.

Maarit Rimpiläinen aloitti NordFuelin QEHS-päällikkönä maaliskuussa 2022. Rimpiläinen on koulutukseltaan prosessitekniikan diplomi-insinööri, ja työskennellyt aikaisemmin ympäristö- ja laatuasioiden parissa muun muassa Loiste Energialla ja Kainuun Voimalla.

”Meillä on kasassa hieno joukko eri alojen osaajia. Organisaation kehittämisellä valmistaudumme biojalostamon investointivaiheeseen”, kertoo NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Uusiutuvat polttoaineet avain liikenteen päästövähennyksiin

Bioenergia ry julkisti tänään keskiviikkona suunnittelu- ja konsulttitoimisto AFRY:n laatiman selvityksen uusiutuvien polttoaineiden roolista Suomessa.

Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaisen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa liikenne täysin fossiilittomaksi vuoteen 2045 mennessä.

Bioenergia ry:n toimeksiannosta toteutetun selvityksen mukaan uusiutuvat polttoaineet ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä velvoitteiden mukaisesti nopealla aikataululla. Lisäksi liikennettä pitää sähköistää.

Nykyisen ajoneuvokannan päästöjä voidaan leikata ainoastaan uusiutuvilla polttoaineilla, kuten biopolttoaineilla, biokaasulla ja tulevaisuuden synteettisillä sähköpolttoaineilla. Tulevaisuudessa uusiutuvien polttoaineiden tarve kasvaa myös meri- ja lentoliikenteessä.

NordFuelin Haapavedelle suunnittelema biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 65 000 tonnia etanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Tuotantomäärä kaksinkertaistaisi bioetanolin tuotannon Suomessa verrattuna vuoden 2021 tasoon.

NordFuel on osallistunut tänään julkistetun selvityksen rahoittamiseen yhdessä BioEnergon, Gasumin, Nesteen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n sekä UPM:n kanssa. Työ on toteutettu mainittujen toimijoiden sekä AFRY Management Consultingin asiantuntijoiden yhteistyönä.

Tallenne julkistustilaisuudesta on katsottavissa täällä.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle.
Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Tutustu julkistettuun materiaaliin:

Näkyvä askel kohti biojalostamoa – NordFuel käynnistää valmistelevat työt Haapavedellä

NordFuelin biojalostamo toteutetaan Haapaveden voimalaitoksen alueelle. Biojalostamo hyödyntää nykyisiä rakennuksia ja teollista infrastruktuuria, kuten sähköverkkoliityntää. NordFuel aloittaa biojalostamoinvestoinnin valmistelevat työt toukokuun lopulla käynnistämällä voimalaitoksen käytöstä poistettavien rakennusten ja laitteiden purkamisen ja niiden on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Purkutöillä tehdään tilaa biojalostamon uudelle energiakeskukselle

– Rakennuskannasta voidaan hyödyntää 90 prosenttia. Uusi energiakeskus asennetaan pääosin nykyisten seinien sisälle, ja olemassa olevaa raaka-aineen käsittely- ja syöttöjärjestelmää pystytään hyödyntämään biojalostamon tarpeeseen. Kustannussäästöt ovat varsin merkittävät, ja myös alueen maamerkki, korkea savupiippu, säilyy paikallaan, NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen kertoo.

Voimalaitokselta puretaan turvekattila ja turbiinilaitos. Purku-urakoitsijana toimii Lotus Demolition Oy, jolla on kokemusta vastaavista teollisuuden purkutöistä. Jätelainsäädännön mukaisesti purkujätteestä mahdollisimman suuri osa kierrätetään hyötykäyttöön. Tässä kohteessa kierrätettävän materiaalin osuus tulee olemaan yli 99 prosenttia.

– Meillä Lotuksella purkuprojekteissa korostuu aina ympäristövastuullisuus. Huolehdimme materiaalien lajittelusta purkamisen aikana, ja toimitamme materiaalit asianmukaisesti uudelleenkäytettäväksi. Projektin aikana mittaamme reaaliajassa purkamisen hiilijalanjälkeä. Kerätyn tiedon jaamme tilaajalle, joka voi hyödyntää sitä esimerkiksi ympäristöraportoinnissaan, kertoo Lotus Demolition Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Palomäki.

Nyt käynnistyvien töiden valmistuttua alue Haapaveden Eskolanniemellä on valmis biojalostamon rakentamista varten. Alueelle on vahvistettu biojalostamotoiminnan kattava kemianteollisuuden asemakaava.

Valmistuttuaan biojalostamo tuottaa vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Kehittyneiden liikennepolttoaineiden lisäksi biojalostamossa syntyy 60 000 tonnia puhdasta nesteytettyä hiilidioksidia sekä 70 000 tonnia ligniiniä. Biojalostamon tuotteilla korvataan fossiilisia raaka-aineita ja vähennetään erityisesti liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 225 000 tonnia joka vuosi.

Lisätietoja:
Matti Asikainen, toimitusjohtaja, +358 40 553 49 26
Petri Vesanto, projektijohtaja, +358 50 517 62 68

NordFuel Oy on vuonna 2019 perustettu ja Kanteleen Voima Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle Pohjois-Pohjanmaalle.

Biojalostamon havainnekuva Haapaveden Eskolanniemeltä.

Kuva NordFuel Oy

NordFuel Oy:n energiantuotanto toteutetaan puujakeilla

NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan tilalle.

Etanolitehtaan suunnittelua jatketaan perustuen uuteen, puupolttoainetta käyttävään kattilaan

Kanteleen Voiman hallituksen 26.3.2021 tekemän päätöksen mukaan suunnittelua NordFuelin liikennebiopolttoainejalostamon käyttämän prosessihöyryn tuottamista jatketaan toteutettavaksi uudella höyrykattilalla. Kattilan pääpolttoaine on biojalostamon sivutuotteena muodostuva ligniinikakku. Lisäksi kattilassa käytetään polttoaineena tehtaan raaka-aineen käsittelyssä erotettavaa puun kuoriainesta, raakatärpättiä ja prosessiveden puhdistuksen lietteitä.

Päätös luopua vanhasta turvetta hyödyntävästä kattilasta ja toteuttaa biojalostamo uudella, pienemällä höyrykattilalla tuli ajankohtaiseksi, koska TEM:in kesäkuussa 2020 myöntämän 24.5 M€ tuen poliittisen linjauksen edellytyksenä on 100 % uusiutuvien polttoaineiden käyttö. Kaikki fossiiliset polttoaineet, mukaan lukien turve, on ehdoissa rajattu pois.

”Päätös energiatuotannon menetelmän valinnasta on merkittävä askel liikennebioetanoli-projektillemme. Käytettävä polttoaine on tärkeä lähtöarvo myös jalostamon suunnitellussa, koska pyrimme hyödyntämään kaiken raaka-aineen mahdollisimman tarkkaan. Valitettavasti turpeen käytön vähentämiselle asetetut tavoitteet sekä ennakoidut taloudelliset ohjauskeinot tarkoittavat, ettemme voi hyödyntää turvetta prosessissamme. Lyhyesti sanottuna, emme voi käyttää jatkossa turvetta, vaan jalostamomme polttoaineena on puu eri muodoissaan sekä jalostamon sivutuotteet. Tästä huolimatta NordFuel-projektimme etenee suunnitellusti ja seuraavaksi voimme tehdä päätöksen bioetanolin valmistusprosessin toimittajasta”, toteaa toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Lisätietoja:

  • Petri Vesanto, projektinjohtaja, +358 50 517 62 68
  • Matti Asikainen, toimitusjohtaja (1.4. alkaen), +358 40 553 49 26

NordFuel Oy:n biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia. Lisäksi jalostamo tuottaa ligniinipellettiä ja biokaasua. NordFuel Oy tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä