NordFuelin edistyksellinen biotuotetehdas luottaa Chempoliksen huipputeknologiaan – rahoituskierros käynnissä

NordFuel on valinnut Haapavedelle valmistelemansa biotuotetehtaan teknologiatoimittajaksi suomalaisen Chempolis Oy:n, ja käynnistää samalla rahoituskierroksen. NordFuelin biotuotetehtaassa tullaan valmistamaan sahateollisuuden ja metsätalouden sivuvirroista korkean lisäarvon tuotteita kuten bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä. Tuotteilla voidaan pienentää merkittävästi liikenteen päästöjä sekä korvata fossiilipohjaisia raaka-aineita ja kemikaaleja teollisuudessa.

Biotuotetehdasta Haapavedelle valmisteleva NordFuel on valinnut tehtaan teknologiatoimittajaksi Chempoliksen, ja käynnistää samalla rahoituskierroksen. Chempoliksen lisenssi kattaa bioetanolin tuotantoteknologian, joka perustuu biomassojen selektiiviseen fraktiointiin muurahaishappoa käyttämällä. Prosessi tuottaa bioetanolin lisäksi erittäin korkealaatuista, puhdasta ligniiniä, biokaasua sekä biokemikaaleja. Laitos on valitun teknologian ansiosta ennennäkemättömän toimintavarma, ja siinä on onnistuttu minimoimaan biopolttoaineiden valmistukseen yleensä liittyvä teknologiariski.

”Teknologian ja teknologiatoimittajan valinta on hankkeelle merkittävä edistysaskel, jonka myötä etenemme perussuunnitteluvaiheeseen ja edelleen yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheeseen. Yhteistyö Chempoliksen kanssa on ollut alusta saakka avointa, ratkaisuhakuista ja eteenpäin katsovaa”, kiittää NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

”Haluamme lämpimästi kiittää NordFuelia, joka perusteellisten selvitysten pohjalta on valinnut suomalaisen Chempoliksen teknologiatoimittajaksi. Joustavassa prosessissamme raaka-aineet jalostetaan resurssitehokkaasti korkean arvon tuotteiksi nopeasti kasvaville markkinoille. Odotamme innolla erinomaisesti alkaneen yhteistyön jatkoa matkalla, jossa yhdessä toimimme suunnannäyttäjinä siirryttäessä fossiilisesta lineaaritaloudesta kohti bio- ja kiertotaloutta”, sanoo Chempoliksen toimitusjohtaja Heli Antila.

Laitoksen on määrä olla tuotannossa vuonna 2028, vastaten hyvin EU:n uusiutuvan energian velvoitteiden tiukentumiseen vuonna 2030. Hankkeen kokonaiskustannukseksi arvioidaan 400–500 miljoonaa euroa.

Hanke on merkittävä askel Suomen matkalla biotalouden suurvallaksi

NordFuelin biotuotetehdas rakentuu kiertotalouden periaatteille. Tuotantolaitoksen kaikki sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Biotuotetehtaassa tuotetaan bioetanolia, ligniiniä ja biokaasua. Lisäksi syntyy biogeenistä hiilidioksidia, furfuraalia sekä etikkahappoa. Kaikki tuotteet soveltuvat fossiilipohjaisten tuotteiden ja materiaalien korvaamiseen, minkä ansiosta ilmastovaikutus on merkittävä.

”Tiukentuvien kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden seurauksena biotuotteiden kysyntä ja arvo kasvavat jatkuvasti. NordFuelin hanke on pohjoismaisella mittapuulla merkittävä, ja vauhdittaa Suomen matkaa uusiutuvan energian ja biotalouden suurvallaksi. Lisäksi hanke luo alueellista elinvoimaa houkuttelemalla alueelle uudenlaista liiketoimintaa ja luomalla työpaikkoja”, Asikainen kuvailee.

NordFuelin biotuotetehtaan läheisyyteen on syntymässä uusiutuvan energian kokonaisuus, jonne on suunnitteilla sekä alueen runsasta tuulivoimapotentiaalia että NordFuelin biotuotetehtaan hiilidioksidia ja teollista infraa hyödyntävä e-metanolin tuotantolaitos. E-metanolin tuotantolaitosta alueelle suunnittelee ruotsalainen Liquid Wind.

Laitosalueella olemassa oleva teollinen infrastruktuuri, kuten mittava rakennuskanta, kantaverkkoliittymä sekä vesiliittymät luovat hankkeelle merkittävän kustannushyödyn. Biotuotetehtaalla, siihen liittyvällä energiantuotantoyksiköllä ja biokaasun jatkojalostuslaitoksella on ympäristöluvat, ja laitosalueen kaava on lainvoimainen.

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin NordFuelin päivitetyillä verkkosivuilla https://nordfuel.fi.

Lisätietoja:

Matti Asikainen, CEO
+358 40 5534 926
matti.asikainen@nordfuel.fi

Juha Hartikainen, COO
+358 50 379 0164
juha.hartikainen@nordfuel.fi

Lisämateriaalipyynnöt:
Anniina Kärkkäinen, viestintäpäällikkö
anniina.karkkainen@nordfuel.fi

NordFuel Oy valmistelee modernin biotuotetehtaan rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle.
Biotuotetehtaassa valmistetaan kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia,
ligniiniä, biokaasua sekä muita tuotteita, joilla voidaan pienentää merkittävästi liikenteen päästöjä sekä
korvata fossiilipohjaisia raaka-aineita ja kemikaaleja teollisuudessa. NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n
tytäryhtiö.

Chempolis Oy:n formico®-teknologiat mahdollistavat korkealaatuisten tuotteiden, kuten bioetanolin,
biokemikaalien ja rikittömän ligniinin, tuotannon kestävästi kaikista lignoselluloosaraaka-aineista. Prosessi
hyödyntää laaja-alaisesti ja joustavasti lignoselluloosaa sisältäviä biomassoja korkealla
materiaalitehokkuudella. Chempoliksen biojalostusprosessit on suunniteltu minimoimaan
ympäristövaikutukset ja maksimoimaan sosiaaliset hyödyt globaalisti. Chempoliksen palveluita ovat
biojalostamoiden hankekehitys, teknologian lisensointi, tuote- ja applikaatiokehitys sekä pilotointi. Yhtiön
kotipaikka on Oulu, missä sillä on myös pilotointipalveluita tarjoava biojalostomo

Liquid Wind, Kanteleen Voima ja Piipsan Tuulivoima suunnittelevat synteettisen polttoaineen tuotantolaitosta Haapavedelle

Liquid Wind, Kanteleen Voima ja Piipsan Tuulivoima ovat tänään 12.12.2023 kertoneet allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen, jonka myötä yhtiöt laativat toteutettavuusselvityksen e-metanolin tuotantolaitoksen rakentamiseksi Haapavedelle. Aiesopimus käynnistää osapuolten välisen yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää puhtaan energiantuotannon ratkaisuja Haapavedelle, sekä vahvistaa Suomen sähköpolttoaineiden tuotantokapasiteettia. Yhtiöt ovat sitoutuneita projektin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Projektia kehitetään rinnakkain NordFuelin biojalostamohankkeen kanssa, ja tuotantolaitoksen sähköntarve on määrä kattaa Piipsan Tuulivoiman tuottamalla maatuulivoimalla. NordFuel on Kanteleen Voiman tytäryhtiö, ja Piipsan Tuulivoima on osa Puhuri-perhettä.

Claes Fredriksson, Liquid Windin perustaja ja toimitusjohtaja kommentoi aiesopimusta seuraavasti:

”Olemme innoissamme voidessamme julkistaa ensimmäisen projektimme Suomessa yhdessä NordFuelin ja Puhurin kanssa. Liquid Wind kehittää päästöttömän sähköpolttoaineen tuotantolaitoksia metanolin tuotantoon. Haapavedellä tuotettava metanoli käytetään polttoaineena meriliikenteessä, jossa päästöjen vähentäminen on haastavaa. Ensimmäisen Suomeen valmistelemamme tuotantolaitoksen myötä olemme jälleen askelen lähempänä fossiilisista polttoaineista riippumatonta maailmaa.”

Myös Kanteleen Voiman ja NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen iloitsee alkavasta yhteistyöstä:

”On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Liquid Windin kanssa, joka on yksi alansa merkittävimpiä toimijoita. Kiertotalous ja zero waste -ajattelu ovat NordFuelin liikeidean ytimessä. Liquid Windin teknologia mahdollistaa biojalostamon prosessissa syntyvän hiilidioksidin hyödyntämisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Biojalostamon ympärillä oleva ja sinne rakennettava teollinen infrastruktuuri tarjoavat erinomaiset puitteet sähköpolttoaineen tuotantolaitokselle.”

Haapavetisen tuulivoimayhtiö Puhurin sekä Piipsan Tuulivoiman toimitusjohtaja Tuomas Ylimaula on niin ikään hyvillään yhteistyön käynnistymisestä.

”Paikallisena yhtiönä olemme ylpeitä projektista, jonka kehittämiseen olemme sitoutuneet yhdessä Liquid Windin ja NordFuelin kanssa. Haapavedelle on suunnitteilla merkittävä vihreän energian keskittymä. Juuri tällaista kehitystä tarvitsemme, jotta voimme täysimittaisesti hyödyntää Suomen tuulivoimakapasiteetin.”

Lisätietoja:

Matti Asikainen
Kanteleen Voima Oy, NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 5534 926

Tuomas Ylimaula
Piipsan Tuulivoima Oy, Puhuri Oy
Toimitusjohtaja
+358 50 454 9289

Anniina Kärkkäinen
NordFuel Oy, Puhuri Oy
Viestintäpäällikkö
+358 44 017 9327

Liquid Wind on johtava sähköpolttoaineiden tuotantolaitosten kehittäjä, jonka visiona on vähentää maailman riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Liquid Windillä on vakaa projektiportfolio Pohjoismaissa, ja yhtiön tavoitteena on tehdä investointipäätös kymmenestä projektista vuoteen 2026 mennessä. Liquid Windin kotipaikka on Göteborgissa Ruotsissa ja henkilöstöä myös Tanskassa, Suomessa ja Iso-Britanniassa, yhteensä noin 50. Liquid Windin taustalta löytyy vahva joukko sijoittajia, kuten Alfa Laval, Carbon Clean, Elyse Energy, HyCap, Siemens Energy, Topsoe ja Uniper.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Valmistuttuaan biojalostamo tuottaa sahanpurusta ja metsätalouden sivujakeista bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä, joilla korvataan fossiilisia tuontipolttoaineita. NordFuel on Kanteleen Voiman 100 % omistama tytäryhtiö.

Puhuri on haapavetinen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Puhurin omistaa 27 paikallista energiayhtiötä. Puhuri kehittää, rakentaa, operoi ja omistaa tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa. Piipsan Tuulivoima on Puhurin sisaryhtiö. Yhtiö valmistelee Piipsan tuulipuistohanketta, joka sijoittuu Haapaveden kaupungin alueelle, sekä Tuulikaarron tuulivoimahanketta, joka sijoittuu Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueille.

Juha Hartikainen NordFuelin biojalostamohankkeen operatiiviseksi johtajaksi

Operatiivinen johtaja valittu

Tekniikan tohtori (Dr.-Ing.) Juha Hartikainen on nimitetty NordFuel Oy:n operatiiviseksi johtajaksi 1. marraskuuta 2023 lähtien.

Tehtävässään Hartikainen vastaa biojalostamohankkeen päivittäisestä toiminnasta, työn painottuessa biojalostamon perustamis- ja investointivaiheessa teknisten toimintojen, teknologioiden ja toimittajien valintoihin.

Hartikainen siirtyy operatiivisen johtajan tehtävään polyolefiineja ja peruskemikaaleja valmistavalta Borealis Polymers Oy:ltä, missä hän on toiminut erilaisissa tutkimus-, kehitys- ja johtotehtävissä viidentoista vuoden ajan. Viimeisimmässä tehtävässään Hartikainen on toiminut yhtiössä prosessiasiantuntijoista koostuvan tiimin vetäjänä tukien investointihankkeiden suunnittelua ja toteuttamista globaalisti.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme projektimme päivittäisen työn luotsaajaksi henkilön, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus kemian teollisuudesta sekä vahvaa osaamista asiantuntijatiimien ja projektien johtamisesta – nämä ominaisuudet ovat operatiivisen johtajan tehtävässä aivan olennaisia”, kiittelee NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Hartikainen näkee Haapaveden biojalostamolla olevan tärkeä rooli siirryttäessä kohti vihreämpiä ja ekologisempia energialähteitä ja raaka-aineita.

”Tunnen olevani etuoikeutettu päästessäni mukaan tähän alueellisesti ja kansallisesti erittäin merkittävään hankkeeseen. Olen vaikuttunut NordFuelin tiimin osaamisesta ja lähestymiskulmasta projektiin. Odotankin innolla, että pääsemme yhdessä innovoimaan, rakentamaan ja operoimaan uuden sukupolven biotuotetehdasta”, Hartikainen toteaa.  

Tällä hetkellä biojalostamohankkeessa keskitytään bioetanoliteknologiatoimittajan valintaan. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ligniinin jatkojalostusmahdollisuuksia ja siihen liittyviä kumppanuuksia. NordFuel tekee parhaillaan selvitystyötä myös synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi yhteistyössä tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n kanssa.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 5534 926

Juha Hartikainen
NordFuel Oy
Operatiivinen johtaja 1.11.2023 alkaen
+358 50 3790164

NordFuel Oy valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Juha Hartikainen, NordFuel Oy:n operatiivinen johtaja 1.11.2023 alkaen.

NordFuelin talousjohtajaksi Visa-Pekka Larivaara

NordFuelin talousjohtajana aloittaa Visa-Pekka Larivaara

Visa-Pekka Larivaara on nimitetty NordFuel Oy:n talousjohtajaksi 25.9.2023 alkaen. Tehtävässään Larivaara vastaa Kanteleen Voima Oy:n ja NordFuel-projektin taloushallinnosta ja rahoituksesta.

 ”On hienoa saada projektiin mukaan alansa vahva ammattilainen, jolla on pitkä kokemus soveltuvilta teollisuuden ja tekniikan aloilta”, iloitsee NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.   

Ennen uutta tehtäväänsä Larivaara työskenteli Skoda Transtechin talousjohtajana. Aikaisemmin Larivaara on työskennellyt talouden johtotehtävissä muun muassa VRJ Groupin sekä Pipelife Finlandin palveluksessa.  

”NordFuel-projekti on vihreän siirtymän ytimessä, mikä tekee uudesta tehtävästä erityisen kiinnostavan. Lisäksi hankkeella on suuri paikallinen ja alueellinen merkittävyys. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä muun huippuammattilaisista koostuvan tiimin kanssa viemään hanketta eteenpäin”, Larivaara kertoo.

Henkilöstön vahvistamisella varaudutaan projektin etenemiseen seuraavaan vaiheeseen.

”Tällä hetkellä suunnittelupuolella keskitymme teknologiatoimittajan valintaan. Tulevalla laitospaikalla entisen turvevoimalaitoksen osien purkutyö on viimeistelyä vaille valmis”, Asikainen kertoo.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 5534 926

Visa-Pekka Larivaara
NordFuel Oy
Talousjohtaja 25.9. alkaen
+358 40 5789 868

NordFuel Oy valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Visa-Pekka-Larivaara
Visa-Pekka Larivaara, NordFuel Oy:n talousjohtaja 25.9. alkaen.

NordFuel ja Puhuri valmistelleet synteettisten polttoaineiden tuotantoa

Piipsan tuulivoimahanke on alueellisesti merkittävä

Tuulivoimayhtiö Puhuri Oy sekä Haapavedelle biojalostamoa valmisteleva NordFuel Oy ovat tehneet yhteistyötä synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi. Esiselvitysvaiheessa on synteettisten polttoaineiden tuotantolaitos Haapavedelle Piipsan tuulivoimapuiston ja tulevan biojalostamon läheisyyteen.

”Synteettisten polttoaineiden tuotantoon tarvittava energia on suunniteltu otettavan Piipsan tuulivoimapuiston tuotannosta ja hiilidioksidi biojalostamosta. Biojalostamon eri prosesseista voidaan hyödyntää jopa 200 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa”, selventää NordFuel Oy:n toimitusjohtaja Matti Asikainen.  

Suunnitellun kokonaisuuden investointiarvo sekä alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset olisivat merkittävät. Piipsan tuulivoimapuisto, hankkeen laajennusosa Tuulikaarto, biojalostamo sekä näiden yhteyteen hahmoteltu synteettisten polttoaineiden tuotantolaitos muodostaisivat kokonaisuutena useamman miljardin euron hankekokonaisuuden.

Hallinto-oikeus hylkäsi Piipsan tuulivoimapuiston kaavan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Piipsan tuulivoima-alueen kaavan kesäkuun lopussa. Hylkäys perustui puutteellisiksi arvioituihin selvityksiin tuulivoimapuiston vaikutuksista tiettyihin lintulajeihin. Sekä Puhuri että NordFuel pitävät päätöstä valitettavana.

”Tietysti päätös oli meille pettymys. Piipsan tuulivoimahanke sijoittuu pääosin entisille turvetuotantoalueille, ja työtä hankkeen eteen on luonnollisesti tehty pitkään. Hanke liittyy vahvasti laajempaan vihreän siirtymän hankekokonaisuuteen, jota Pohjois-Pohjanmaalle Haapaveden alueelle valmistellaan”, sanoo Puhuri Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Ylimaula.

”Teemme voitavamme, jotta hanke saataisiin etenemään, toki viranomaismääräyksiä ja luontoarvoja kunnioittaen”, Ylimaula jatkaa.

Puhurilla ja NordFuelilla on neljä yhteistä omistajaa: Katternö KraftSuomen VoimaValkeakosken Energia sekä Ålands Elandelslag.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
NordFuel Oy
Toimitusjohtaja
+358 40 553 4926

Tuomas Ylimaula
Puhuri Oy
Toimitusjohtaja
+358 50 454 9289

NordFuel Oy valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa.

NordFuel hakee kumppania ligniinin kaupallistamiseen

NordFuel Oy hakee yhteistyökumppania valmistelemansa biojalostamon sivutuotteena syntyvän ligniinin kaupalliseen käyttöön. Kumppaniyrityksen kartoittamisessa NordFuel tekee yhteistyötä Brightplus Oy:n kanssa.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamossa tuotetaan bioetanolia ja biokaasua sahanpurusta ja hakkuutähteistä. Entsyymipohjaiseen hydrolyysiin perustuvan prosessin sivutuotteena syntyy ligniiniä noin 230 000 tonnia vuodessa.

Yhtiö hakee nyt prosessissa syntyvälle ligniinille ostajaa. Hankintasopimuksen lisäksi kumppanilla on mahdollisuus osallistua ligniinin tuotekehitykseen sekä osallistua prosessisuunnitteluun siltä osin, kuin sillä on vaikutusta syntyvän ligniinin ominaisuuksiin.

Biojalostamohankkeessa on tällä hetkellä menossa prosessisuunnittelu ja teknologiatoimittajan valinta. Biojalostamon ympäristölupa sai lainvoiman alkuvuodesta 2023, ja valmistelevat työt voimalaitosalueella on aloitettu purkamalla alueella sijaitsevan entisen turvevoimalaitoksen osia. Biojalostamon tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2026 aikana.

Tutustu yhteistyöehdotukseen tarkemmin oheisesta liitteestä.

Lisätietoja:

Johnny Pehkonen
Business Development Director
Brightplus Oy
+358 50 597 5944

Johanna Laukkanen
Development Engineer
NordFuel Oy
+358 50 553 3760

NordFuelin biojalostamon energiakeskuksen sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostuslaitosten ympäristöluvat lainvoimaiset

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvat Kanteleen Voima Oy:n NordFuel -biojalostamon energiakeskukselle sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostuslaitoksille. Ympäristöluvista ei valitettu.

”Energiakeskus sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostusprosessit ovat olennainen osa suunniteltua biojalostamokokonaisuutta. Näiden toimintojen avulla voimme hyödyntää kaikki materiaali- ja sivuvirrat tehokkaasti”, kuvailee NordFuelin QEHS-päällikkö Maarit Rimpiläinen.

NordFuelin biojalostamon ympäristölupa tuli lainvoimaiseksi helmikuussa, kun korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun luvasta tehtyyn valituslupahakemukseen.

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Biojalostamon energiakeskus tuottaa biojalostamon tarvitseman höyryn sekä laitosalueen lämpö- ja jäähdytysenergian. Energiakeskukseen rakennetaan enintään 99 MW:n höyrykattila, jonka polttoaineena käytetään biojalostamon prosessissa syntyviä sivutuotteita, kuten ligniiniä. Uusi kattila rakennetaan hyödyntäen entisen turvevoimalaitoksen kattilarakennusta ja muita rakenteita.

Biojalostamon vedenkäsittelyprosessissa syntyy raakabiokaasua, joka jalostetaan laitosalueella liikennekäyttöön soveltuvaksi nesteytetyksi biokaasuksi.

Hiilidioksidia puolestaan syntyy niin bioetanolin tuotantoprosessissa kuin biokaasun jatkojalostuksessa. Biogeeninen hiilidioksidi kuivataan, puhdistetaan ja nesteytetään. Lopputuotteena saadaan esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarpeisiin soveltuvaa nesteytettyä hiilidioksidia. Talteen otettua hiilidioksidia on jatkossa mahdollista käyttää yhdessä vedyn kanssa myös synteettisten liikennepolttoaineiden valmistukseen.

Lisätietoja:

Maarit Rimpiläinen
QEHS-päällikkö, NordFuel Oy
+358 40 581 4753

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

NordFuelin biojalostamon ympäristölupa lainvoimainen

Korkein hallinto-oikeus antoi maanantaina 27.2. ratkaisunsa Kanteleen Voima Oy:n NordFuel -biojalostamon ympäristöluvasta tehtyyn valituslupahakemukseen. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamisen ympäristöluvan mukaisesti.

”Olemme tyytyväisiä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Lainvoimainen ympäristölupa antaa edellytykset jatkaa projektin valmistelua investointipäätöstä varten”, kertoo NordFuel Oy:n toimitusjohtaja Matti Asikainen.

KHO:n päätöksen mukaan, NordFuelin on toimitettava aluehallintovirastolle selvitys toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta vesistön virkistyskäytön haitasta biojalostamon kolmen toimintavuoden jälkeen.

”Biojalostamon vesienkäsittelyyn on kiinnitetty erittäin paljon huomiota, ja teemme luonnollisesti kaikkemme, että vaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman pienet. Viranomainen arvioi sitten aikanaan, onko valitukseen liittyvän kiinteistön kohdalla tarvetta korvata vesien virkistyskäytölle aiheutuvaa haittaa”, Asikainen tarkentaa.

NordFuelin Haapavedelle suunnittelema biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 65 000 tonnia etanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Tuotantomäärä kaksinkertaistaisi bioetanolin tuotannon Suomessa vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
Toimitusjohtaja, NordFuel Oy
+358 40 553 4926

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

NordFuel vahvisti organisaatiotaan vuonna 2022

NordFuel rekrytoi useita uusia asiantuntijoita vuoden 2022 aikana.

Katariina Moring on aloittannut NordFuelin controllerin tehtävässä 5.1.2023. Moring siirtyi NordFuelille Fennovoimalta, missä hän työskenteli usean vuoden ajan erilaisissa taloushallinnon tehtävissä. Koulutukseltaan Moring on liiketalouden tradenomi.

Elokuussa NordFuelin viestintäpäällikkönä aloittanut Anniina Kärkkäinen-Oinas siirtyi NordFuelille niin ikään Fennovoimalta, viestintäasiantuntijan tehtävästä. Koulutukseltaan Kärkkäinen-Oinas on yhteiskuntatieteiden maisteri. Kärkkäinen-Oinas toimii myös Puhuri Oy:n viestintäpäällikön tehtävässä.

Maarit Rimpiläinen aloitti NordFuelin QEHS-päällikkönä maaliskuussa 2022. Rimpiläinen on koulutukseltaan prosessitekniikan diplomi-insinööri, ja työskennellyt aikaisemmin ympäristö- ja laatuasioiden parissa muun muassa Loiste Energialla ja Kainuun Voimalla.

”Meillä on kasassa hieno joukko eri alojen osaajia. Organisaation kehittämisellä valmistaudumme biojalostamon investointivaiheeseen”, kertoo NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Uusiutuvat polttoaineet avain liikenteen päästövähennyksiin

Bioenergia ry julkisti tänään keskiviikkona suunnittelu- ja konsulttitoimisto AFRY:n laatiman selvityksen uusiutuvien polttoaineiden roolista Suomessa.

Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaisen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa liikenne täysin fossiilittomaksi vuoteen 2045 mennessä.

Bioenergia ry:n toimeksiannosta toteutetun selvityksen mukaan uusiutuvat polttoaineet ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä velvoitteiden mukaisesti nopealla aikataululla. Lisäksi liikennettä pitää sähköistää.

Nykyisen ajoneuvokannan päästöjä voidaan leikata ainoastaan uusiutuvilla polttoaineilla, kuten biopolttoaineilla, biokaasulla ja tulevaisuuden synteettisillä sähköpolttoaineilla. Tulevaisuudessa uusiutuvien polttoaineiden tarve kasvaa myös meri- ja lentoliikenteessä.

NordFuelin Haapavedelle suunnittelema biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 65 000 tonnia etanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Tuotantomäärä kaksinkertaistaisi bioetanolin tuotannon Suomessa verrattuna vuoden 2021 tasoon.

NordFuel on osallistunut tänään julkistetun selvityksen rahoittamiseen yhdessä BioEnergon, Gasumin, Nesteen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n sekä UPM:n kanssa. Työ on toteutettu mainittujen toimijoiden sekä AFRY Management Consultingin asiantuntijoiden yhteistyönä.

Tallenne julkistustilaisuudesta on katsottavissa täällä.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle.
Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Tutustu julkistettuun materiaaliin: