NordFuelin biojalostamon energiakeskuksen sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostuslaitosten ympäristöluvat lainvoimaiset

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvat Kanteleen Voima Oy:n NordFuel -biojalostamon energiakeskukselle sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostuslaitoksille. Ympäristöluvista ei valitettu.

”Energiakeskus sekä biokaasun ja hiilidioksidin jatkojalostusprosessit ovat olennainen osa suunniteltua biojalostamokokonaisuutta. Näiden toimintojen avulla voimme hyödyntää kaikki materiaali- ja sivuvirrat tehokkaasti”, kuvailee NordFuelin QEHS-päällikkö Maarit Rimpiläinen.

NordFuelin biojalostamon ympäristölupa tuli lainvoimaiseksi helmikuussa, kun korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun luvasta tehtyyn valituslupahakemukseen.

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Biojalostamon energiakeskus tuottaa biojalostamon tarvitseman höyryn sekä laitosalueen lämpö- ja jäähdytysenergian. Energiakeskukseen rakennetaan enintään 99 MW:n höyrykattila, jonka polttoaineena käytetään biojalostamon prosessissa syntyviä sivutuotteita, kuten ligniiniä. Uusi kattila rakennetaan hyödyntäen entisen turvevoimalaitoksen kattilarakennusta ja muita rakenteita.

Biojalostamon vedenkäsittelyprosessissa syntyy raakabiokaasua, joka jalostetaan laitosalueella liikennekäyttöön soveltuvaksi nesteytetyksi biokaasuksi.

Hiilidioksidia puolestaan syntyy niin bioetanolin tuotantoprosessissa kuin biokaasun jatkojalostuksessa. Biogeeninen hiilidioksidi kuivataan, puhdistetaan ja nesteytetään. Lopputuotteena saadaan esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarpeisiin soveltuvaa nesteytettyä hiilidioksidia. Talteen otettua hiilidioksidia on jatkossa mahdollista käyttää yhdessä vedyn kanssa myös synteettisten liikennepolttoaineiden valmistukseen.

Lisätietoja:

Maarit Rimpiläinen
QEHS-päällikkö, NordFuel Oy
+358 40 581 4753

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

NordFuelin biojalostamon ympäristölupa lainvoimainen

Korkein hallinto-oikeus antoi maanantaina 27.2. ratkaisunsa Kanteleen Voima Oy:n NordFuel -biojalostamon ympäristöluvasta tehtyyn valituslupahakemukseen. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamisen ympäristöluvan mukaisesti.

”Olemme tyytyväisiä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Lainvoimainen ympäristölupa antaa edellytykset jatkaa projektin valmistelua investointipäätöstä varten”, kertoo NordFuel Oy:n toimitusjohtaja Matti Asikainen.

KHO:n päätöksen mukaan, NordFuelin on toimitettava aluehallintovirastolle selvitys toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta vesistön virkistyskäytön haitasta biojalostamon kolmen toimintavuoden jälkeen.

”Biojalostamon vesienkäsittelyyn on kiinnitetty erittäin paljon huomiota, ja teemme luonnollisesti kaikkemme, että vaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman pienet. Viranomainen arvioi sitten aikanaan, onko valitukseen liittyvän kiinteistön kohdalla tarvetta korvata vesien virkistyskäytölle aiheutuvaa haittaa”, Asikainen tarkentaa.

NordFuelin Haapavedelle suunnittelema biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 65 000 tonnia etanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Tuotantomäärä kaksinkertaistaisi bioetanolin tuotannon Suomessa vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Lisätietoja:

Matti Asikainen
Toimitusjohtaja, NordFuel Oy
+358 40 553 4926

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

NordFuel vahvisti organisaatiotaan vuonna 2022

NordFuel rekrytoi useita uusia asiantuntijoita vuoden 2022 aikana.

Katariina Moring on aloittannut NordFuelin controllerin tehtävässä 5.1.2023. Moring siirtyi NordFuelille Fennovoimalta, missä hän työskenteli usean vuoden ajan erilaisissa taloushallinnon tehtävissä. Koulutukseltaan Moring on liiketalouden tradenomi.

Elokuussa NordFuelin viestintäpäällikkönä aloittanut Anniina Kärkkäinen-Oinas siirtyi NordFuelille niin ikään Fennovoimalta, viestintäasiantuntijan tehtävästä. Koulutukseltaan Kärkkäinen-Oinas on yhteiskuntatieteiden maisteri. Kärkkäinen-Oinas toimii myös Puhuri Oy:n viestintäpäällikön tehtävässä.

Maarit Rimpiläinen aloitti NordFuelin QEHS-päällikkönä maaliskuussa 2022. Rimpiläinen on koulutukseltaan prosessitekniikan diplomi-insinööri, ja työskennellyt aikaisemmin ympäristö- ja laatuasioiden parissa muun muassa Loiste Energialla ja Kainuun Voimalla.

”Meillä on kasassa hieno joukko eri alojen osaajia. Organisaation kehittämisellä valmistaudumme biojalostamon investointivaiheeseen”, kertoo NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Uusiutuvat polttoaineet avain liikenteen päästövähennyksiin

Bioenergia ry julkisti tänään keskiviikkona suunnittelu- ja konsulttitoimisto AFRY:n laatiman selvityksen uusiutuvien polttoaineiden roolista Suomessa.

Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaisen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa liikenne täysin fossiilittomaksi vuoteen 2045 mennessä.

Bioenergia ry:n toimeksiannosta toteutetun selvityksen mukaan uusiutuvat polttoaineet ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä velvoitteiden mukaisesti nopealla aikataululla. Lisäksi liikennettä pitää sähköistää.

Nykyisen ajoneuvokannan päästöjä voidaan leikata ainoastaan uusiutuvilla polttoaineilla, kuten biopolttoaineilla, biokaasulla ja tulevaisuuden synteettisillä sähköpolttoaineilla. Tulevaisuudessa uusiutuvien polttoaineiden tarve kasvaa myös meri- ja lentoliikenteessä.

NordFuelin Haapavedelle suunnittelema biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 65 000 tonnia etanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Tuotantomäärä kaksinkertaistaisi bioetanolin tuotannon Suomessa verrattuna vuoden 2021 tasoon.

NordFuel on osallistunut tänään julkistetun selvityksen rahoittamiseen yhdessä BioEnergon, Gasumin, Nesteen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n sekä UPM:n kanssa. Työ on toteutettu mainittujen toimijoiden sekä AFRY Management Consultingin asiantuntijoiden yhteistyönä.

Tallenne julkistustilaisuudesta on katsottavissa täällä.

NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalle.
Biojalostamo tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua sekä ligniiniä, jotka korvaavat fossiilisia tuontipolttoaineita.

Tutustu julkistettuun materiaaliin:

Näkyvä askel kohti biojalostamoa – NordFuel käynnistää valmistelevat työt Haapavedellä

NordFuelin biojalostamo toteutetaan Haapaveden voimalaitoksen alueelle. Biojalostamo hyödyntää nykyisiä rakennuksia ja teollista infrastruktuuria, kuten sähköverkkoliityntää. NordFuel aloittaa biojalostamoinvestoinnin valmistelevat työt toukokuun lopulla käynnistämällä voimalaitoksen käytöstä poistettavien rakennusten ja laitteiden purkamisen ja niiden on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Purkutöillä tehdään tilaa biojalostamon uudelle energiakeskukselle

– Rakennuskannasta voidaan hyödyntää 90 prosenttia. Uusi energiakeskus asennetaan pääosin nykyisten seinien sisälle, ja olemassa olevaa raaka-aineen käsittely- ja syöttöjärjestelmää pystytään hyödyntämään biojalostamon tarpeeseen. Kustannussäästöt ovat varsin merkittävät, ja myös alueen maamerkki, korkea savupiippu, säilyy paikallaan, NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen kertoo.

Voimalaitokselta puretaan turvekattila ja turbiinilaitos. Purku-urakoitsijana toimii Lotus Demolition Oy, jolla on kokemusta vastaavista teollisuuden purkutöistä. Jätelainsäädännön mukaisesti purkujätteestä mahdollisimman suuri osa kierrätetään hyötykäyttöön. Tässä kohteessa kierrätettävän materiaalin osuus tulee olemaan yli 99 prosenttia.

– Meillä Lotuksella purkuprojekteissa korostuu aina ympäristövastuullisuus. Huolehdimme materiaalien lajittelusta purkamisen aikana, ja toimitamme materiaalit asianmukaisesti uudelleenkäytettäväksi. Projektin aikana mittaamme reaaliajassa purkamisen hiilijalanjälkeä. Kerätyn tiedon jaamme tilaajalle, joka voi hyödyntää sitä esimerkiksi ympäristöraportoinnissaan, kertoo Lotus Demolition Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Palomäki.

Nyt käynnistyvien töiden valmistuttua alue Haapaveden Eskolanniemellä on valmis biojalostamon rakentamista varten. Alueelle on vahvistettu biojalostamotoiminnan kattava kemianteollisuuden asemakaava.

Valmistuttuaan biojalostamo tuottaa vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia ja 150 GWh biokaasua liikennekäyttöön. Kehittyneiden liikennepolttoaineiden lisäksi biojalostamossa syntyy 60 000 tonnia puhdasta nesteytettyä hiilidioksidia sekä 70 000 tonnia ligniiniä. Biojalostamon tuotteilla korvataan fossiilisia raaka-aineita ja vähennetään erityisesti liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 225 000 tonnia joka vuosi.

Lisätietoja:
Matti Asikainen, toimitusjohtaja, +358 40 553 49 26
Petri Vesanto, projektijohtaja, +358 50 517 62 68

NordFuel Oy on vuonna 2019 perustettu ja Kanteleen Voima Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle Pohjois-Pohjanmaalle.

Biojalostamon havainnekuva Haapaveden Eskolanniemeltä.

Kuva NordFuel Oy

NordFuel Oy:n energiantuotanto toteutetaan puujakeilla

NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan tilalle.

Etanolitehtaan suunnittelua jatketaan perustuen uuteen, puupolttoainetta käyttävään kattilaan

Kanteleen Voiman hallituksen 26.3.2021 tekemän päätöksen mukaan suunnittelua NordFuelin liikennebiopolttoainejalostamon käyttämän prosessihöyryn tuottamista jatketaan toteutettavaksi uudella höyrykattilalla. Kattilan pääpolttoaine on biojalostamon sivutuotteena muodostuva ligniinikakku. Lisäksi kattilassa käytetään polttoaineena tehtaan raaka-aineen käsittelyssä erotettavaa puun kuoriainesta, raakatärpättiä ja prosessiveden puhdistuksen lietteitä.

Päätös luopua vanhasta turvetta hyödyntävästä kattilasta ja toteuttaa biojalostamo uudella, pienemällä höyrykattilalla tuli ajankohtaiseksi, koska TEM:in kesäkuussa 2020 myöntämän 24.5 M€ tuen poliittisen linjauksen edellytyksenä on 100 % uusiutuvien polttoaineiden käyttö. Kaikki fossiiliset polttoaineet, mukaan lukien turve, on ehdoissa rajattu pois.

”Päätös energiatuotannon menetelmän valinnasta on merkittävä askel liikennebioetanoli-projektillemme. Käytettävä polttoaine on tärkeä lähtöarvo myös jalostamon suunnitellussa, koska pyrimme hyödyntämään kaiken raaka-aineen mahdollisimman tarkkaan. Valitettavasti turpeen käytön vähentämiselle asetetut tavoitteet sekä ennakoidut taloudelliset ohjauskeinot tarkoittavat, ettemme voi hyödyntää turvetta prosessissamme. Lyhyesti sanottuna, emme voi käyttää jatkossa turvetta, vaan jalostamomme polttoaineena on puu eri muodoissaan sekä jalostamon sivutuotteet. Tästä huolimatta NordFuel-projektimme etenee suunnitellusti ja seuraavaksi voimme tehdä päätöksen bioetanolin valmistusprosessin toimittajasta”, toteaa toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Lisätietoja:

  • Petri Vesanto, projektinjohtaja, +358 50 517 62 68
  • Matti Asikainen, toimitusjohtaja (1.4. alkaen), +358 40 553 49 26

NordFuel Oy:n biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia. Lisäksi jalostamo tuottaa ligniinipellettiä ja biokaasua. NordFuel Oy tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä

Kanteleen Voiman ja NordFuelin organisaatiota vahvistetaan, uusi toimitusjohtaja Matti Asikainen aloittaa 1.4.2021

Matti Asikainen on nimitetty Kanteleen Voiman ja NordFuelin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2021 alkaen. Asikainen siirtyy Kanteleen Voimalle David Brown Santasalo Finland Oy:stä. Asikaisella on ollut pitkä ura David Brown Santasalolla mm. maajohtajana ja Eurooppa-divisioonan jälkimarkkinajohtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. erilaisissa johtotehtävissä Winwind Oy:ssä.

NordFuel-projektin suunnittelutyö etenee suunnitelmien mukaan. Projekti saavutti viime vuonna kaksi merkittävää merkkipaalua. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 24,5 M€ investointituen Haapavedelle suunnitellulle biojalostamolaitokselle ja Aluehallintovirasto myönsi heinäkuussa ympäristöluvan. Teknologiatoimittajan valintaprosessi on loppusuoralla ja valinta on tarkoitus tehdä maaliskuussa. Tämän jälkeen NordFuelilla on edellytykset käynnistää projektin suunnitteluvaihe yhdessä teknologiatoimittajan sekä biojalostamon pääsuunnittelijan kanssa.

Yhtiöiden nykyinen toimitusjohtaja (oto) Andreas Rasmus keskittyy päätyöhönsä Katternö Groupin tuotantojohtajana. Hän jatkaa myös NordFuelin hallituksen jäsenenä.

”Kiitämme Andreasta hyvästä työpanoksesta toimitusjohtajana. Andreaksen aikana projektia on viety systemaattisesti eteenpäin. Projektin intensiteetti on nousuvaiheessa, ja nyt on oikea hetki vahvistaa organisaatiota täysiaikaisella toimitusjohtajalla. Toivotamme Matin tervetulleeksi mukaan joukkoomme!”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Roger Holm.

”On ollut ilo ja erittäin mielenkiintoista olla mukana kehittämässä NordFuel-hanketta ja johtamassa Kanteleen Voimaa, mutta projektin seuraavat työnvaiheet tarvitsevat täysaikaisen toimitusjohtajan ja oma aikani ei valitettavasti enää riitä siihen”, väistyvä toimitusjohtaja Andreas Rasmus toteaa.

”Kanteleen Voima ja NordFuel tarjoavat erinomaisen näköalapaikan toisen sukupolven liikennebiopolttoaineiden parissa sekä murroksessa olevalla energiatoimialalla. Odotan innolla päästä tutustumaan ammattitaitoiseen henkilöstöömme ja yhteistyökumppaneihimme sekä NordFuel-projektin eteenpäin viemistä heidän kanssaan. Mahtava haaste, joka hoidetaan porukalla maaliin!” kommentoi tuleva toimitusjohtaja Matti Asikainen.  

Lisätiedot:

  • Roger Holm, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 585 2495
  • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja (oto) 31.3. asti, +358 44 781 5396
  • Matti Asikainen, toimitusjohtaja 1.4. alkaen, +358 40 553 4926

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistaa 24 suomalaista energiayhtiötä.

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee liikenteen toisen sukupolven (ns. 2G) biopolttoaineita valmistavan biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Biojalostamo tuottaa vuosittain puuraaka-aineesta 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja noin 200 GWh 2G-biokaasua. Biojalostamo tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.

Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian omistukset kolmessa sähköntuotantoyhtiössä

Perjantaina 11.12.2020 päätetyllä kaupalla Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian noin viidenneksen omistuksen:

  • Puhuri Oy:ssä
  • Kanteleen Voima Oy:ssä
  • SV Vesivoima Oy:ssä

Myyjä ja ostaja ovat vuodesta 2006 yhdessä kehittäneet kaupan kohteena olevia yhtiöitä. Nyt tehdyn kaupan takana on osapuolien muuttuneet strategiset tahtotilat ja muutokset kaupan kohteena olevien yhtiöiden liiketoiminnassa. Suomen Voima on viime vuosina panostanut voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon niin ydin-, tuuli-, aurinko- kuin vesivoimassa. Kaakon Energia pystyy järjestelyn avulla virtaviivaistamaan sähköntuotanto- ja rahoitusrakenteitaan.

Tällä kaupalla Suomen Voimalle siirtyy 6 MW käynnissä olevaa ja 17 MW rakenteilla olevaa tuulivoimaa sekä 8 GWh/a vesivoimatuotantoa. Kaupan jälkeen Suomen Voiman omistus NordFuel-hankkeesta on 40 % ja Puhuri Oy:stä 43 %. SV Vesivoima on Suomen Voiman täysin omistama yhtiö. 

”Tämä kauppa tukee Suomen Voiman hiilidioksidivapaan tuotannon strategiaa. Yhdessä omien tuulihankkeidemme kanssa Puhurin omistuksen liki kaksinkertaistaminen tuo omistajillemme merkittävän mahdollisuuden kotimaisen tuulivoimatuotannon kasvattamiseen”, toteaa Suomen Voiman toimitusjohtaja Antti Vilkuna

”Kaupan myötä Kaakon Energia pystyy keskittymään muihin merkittäviin käynnissä oleviin tuuli- ja ydinvoimahankkeisiin sekä kehittämään uusia energiaratkaisuja muuttuville energiamarkkinoille”, kertoo Kaakon Energian toimitusjohtaja Ari Saukkonen.

”Järjestely selkeyttää Norjassa sijaitsevien vesivoimaomistustemme rakennetta ja luo edellytykset strategian mukaiseen portfolion laajentamiseen volyymihyötyjen saavuttamiseksi”, sanoo Suomen Voiman kehitysjohtaja Pekka Saijonmaa.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkaista. Kaupassa ei siirtynyt henkilökuntaa.

Elinkeinoministeri Lintilä: Biokaasu jakeluvelvoitteen piiriin

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kävi yhdessä kansanedustaja Juha Pylvään (kesk.) kanssa maanantaiaamuna Haapaveden voimalaitoksella tutustumassa NordFuel -biojalostamohankkeeseen. Vierailun aikana käytiin läpi mm. hankkeen nykytilannetta ja ajankohtaisia asioita.

Ministeri Lintilän näkemys liikennebiokaasun saattamisesta jakeluvelvoitteen piiriin olisi merkittävä parannus nykytilanteeseen, koska se loisi biokaasulle laajemman markkinan. Jakeluyhtiöiden olisi kannattavaa laajentaa kaasun jakeluverkkoa, koska ne voisivat myös biokaasulla täyttää velvoitettaan sekoittaa Suomessa myytäviin polttoaineisiin biopolttoainetta. Tällä hetkellä jakeluvelvoite on 20 prosenttia, joka tarkoittaa, että viidennes liikennepolttoaineiden osuudesta on oltava biopohjaista: uusiutuvista luonnonvaroista tuotettua bioetanolia tai biodieseliä.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi NordFuel biojalostamohankkeelle alkukesästä uusiutuvan energian suurten demohankkeiden investointitukea. NordFuel on toteutuessaan merkittävä puupohjaisen bioetanolin ja biokaasun tuottaja, joka edistää kansallista tavoitetta liikenteen biopolttoaineiden osuuden kasvattamiseksi.

Lisää aiheesta Haapavesi-lehden sivuilta.

Petri Vesanto nimitetty projektinjohtajaksi 1.11.2020 alkaen

NordFuelin biojalostamoinvestoinnin suunnitteluvaiheen projektinjohtajaksi on nimitetty kemiantekniikan diplomi-insinööri Petri Vesanto. Petri on toiminut energia- ja kemianteollisuuden investointi-, suunnittelu- ja kehitysprojektien johtotehtävissä yli 35 vuoden ajan mm. Kemirassa ja Ekono-Pöyry-yhtiöissä. Vuodesta 2002 lähtien Petri on johtanut perustamaansa insinööritoimistoa, Novox Oy.

Biojalostamon teknologiatoimittajan kilpailuttamis- ja valintaprosessi on parhaillaan käynnissä. Tämän jälkeen NordFuelilla on edellytykset käynnistää projektin suunnitteluvaihe yhdessä valittavan teknologiatoimittajan sekä biojalostamon pääsuunnittelijan kanssa.

”Petrillä on erittäin monipuolinen kokemus suurten investointiprojektien suunnittelun johtotehtävissä. Tämä kokemus vastaa erinomaisesti NordFuelin projektin seuraavan vaiheen tarpeisiin. Arvokasta on myös se, että Petri tuntee projektin ja projektiorganisaation läpikotaisesti”, toimitusjohtaja Andreas Rasmus toteaa.

Lisätiedot:

  • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja, NordFuel Oy, +358 44 781 5396
  • Petri Vesanto, projektinjohtaja, NordFuel Oy, +358 50 517 6268

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee liikenteen toisen sukupolven (ns. 2G) biopolttoaineita valmistavan biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Biojalostamo tuottaa vuosittain puuraaka-aineesta 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja noin 200 GWh 2G-biokaasua. Biojalostamo tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.

Novox Oy toimii NordFuel Oy:n biojalostamohankkeessa owner’s engineer-roolissa. Novox on uusiutuviin energiamuotoihin, uuteen energiatekniikkaan ja -talouteen erikoistunut insinööritoimisto, jonka osaamisalueisiin kuuluvat myös teollisuus- ja tuotantolaitosten ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen liittyvät projektit.