NordFuel Oy:n energiantuotanto toteutetaan puujakeilla

NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan tilalle.

Etanolitehtaan suunnittelua jatketaan perustuen uuteen, puupolttoainetta käyttävään kattilaan

Kanteleen Voiman hallituksen 26.3.2021 tekemän päätöksen mukaan suunnittelua NordFuelin liikennebiopolttoainejalostamon käyttämän prosessihöyryn tuottamista jatketaan toteutettavaksi uudella höyrykattilalla. Kattilan pääpolttoaine on biojalostamon sivutuotteena muodostuva ligniinikakku. Lisäksi kattilassa käytetään polttoaineena tehtaan raaka-aineen käsittelyssä erotettavaa puun kuoriainesta, raakatärpättiä ja prosessiveden puhdistuksen lietteitä.

Päätös luopua vanhasta turvetta hyödyntävästä kattilasta ja toteuttaa biojalostamo uudella, pienemällä höyrykattilalla tuli ajankohtaiseksi, koska TEM:in kesäkuussa 2020 myöntämän 24.5 M€ tuen poliittisen linjauksen edellytyksenä on 100 % uusiutuvien polttoaineiden käyttö. Kaikki fossiiliset polttoaineet, mukaan lukien turve, on ehdoissa rajattu pois.

”Päätös energiatuotannon menetelmän valinnasta on merkittävä askel liikennebioetanoli-projektillemme. Käytettävä polttoaine on tärkeä lähtöarvo myös jalostamon suunnitellussa, koska pyrimme hyödyntämään kaiken raaka-aineen mahdollisimman tarkkaan. Valitettavasti turpeen käytön vähentämiselle asetetut tavoitteet sekä ennakoidut taloudelliset ohjauskeinot tarkoittavat, ettemme voi hyödyntää turvetta prosessissamme. Lyhyesti sanottuna, emme voi käyttää jatkossa turvetta, vaan jalostamomme polttoaineena on puu eri muodoissaan sekä jalostamon sivutuotteet. Tästä huolimatta NordFuel-projektimme etenee suunnitellusti ja seuraavaksi voimme tehdä päätöksen bioetanolin valmistusprosessin toimittajasta”, toteaa toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Lisätietoja:

 • Petri Vesanto, projektinjohtaja, +358 50 517 62 68
 • Matti Asikainen, toimitusjohtaja (1.4. alkaen), +358 40 553 49 26

NordFuel Oy:n biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia. Lisäksi jalostamo tuottaa ligniinipellettiä ja biokaasua. NordFuel Oy tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä

Kanteleen Voiman ja NordFuelin organisaatiota vahvistetaan, uusi toimitusjohtaja Matti Asikainen aloittaa 1.4.2021

Matti Asikainen on nimitetty Kanteleen Voiman ja NordFuelin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2021 alkaen. Asikainen siirtyy Kanteleen Voimalle David Brown Santasalo Finland Oy:stä. Asikaisella on ollut pitkä ura David Brown Santasalolla mm. maajohtajana ja Eurooppa-divisioonan jälkimarkkinajohtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. erilaisissa johtotehtävissä Winwind Oy:ssä.

NordFuel-projektin suunnittelutyö etenee suunnitelmien mukaan. Projekti saavutti viime vuonna kaksi merkittävää merkkipaalua. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 24,5 M€ investointituen Haapavedelle suunnitellulle biojalostamolaitokselle ja Aluehallintovirasto myönsi heinäkuussa ympäristöluvan. Teknologiatoimittajan valintaprosessi on loppusuoralla ja valinta on tarkoitus tehdä maaliskuussa. Tämän jälkeen NordFuelilla on edellytykset käynnistää projektin suunnitteluvaihe yhdessä teknologiatoimittajan sekä biojalostamon pääsuunnittelijan kanssa.

Yhtiöiden nykyinen toimitusjohtaja (oto) Andreas Rasmus keskittyy päätyöhönsä Katternö Groupin tuotantojohtajana. Hän jatkaa myös NordFuelin hallituksen jäsenenä.

”Kiitämme Andreasta hyvästä työpanoksesta toimitusjohtajana. Andreaksen aikana projektia on viety systemaattisesti eteenpäin. Projektin intensiteetti on nousuvaiheessa, ja nyt on oikea hetki vahvistaa organisaatiota täysiaikaisella toimitusjohtajalla. Toivotamme Matin tervetulleeksi mukaan joukkoomme!”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Roger Holm.

”On ollut ilo ja erittäin mielenkiintoista olla mukana kehittämässä NordFuel-hanketta ja johtamassa Kanteleen Voimaa, mutta projektin seuraavat työnvaiheet tarvitsevat täysaikaisen toimitusjohtajan ja oma aikani ei valitettavasti enää riitä siihen”, väistyvä toimitusjohtaja Andreas Rasmus toteaa.

”Kanteleen Voima ja NordFuel tarjoavat erinomaisen näköalapaikan toisen sukupolven liikennebiopolttoaineiden parissa sekä murroksessa olevalla energiatoimialalla. Odotan innolla päästä tutustumaan ammattitaitoiseen henkilöstöömme ja yhteistyökumppaneihimme sekä NordFuel-projektin eteenpäin viemistä heidän kanssaan. Mahtava haaste, joka hoidetaan porukalla maaliin!” kommentoi tuleva toimitusjohtaja Matti Asikainen.  

Lisätiedot:

 • Roger Holm, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 585 2495
 • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja (oto) 31.3. asti, +358 44 781 5396
 • Matti Asikainen, toimitusjohtaja 1.4. alkaen, +358 40 553 4926

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistaa 24 suomalaista energiayhtiötä.

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee liikenteen toisen sukupolven (ns. 2G) biopolttoaineita valmistavan biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Biojalostamo tuottaa vuosittain puuraaka-aineesta 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja noin 200 GWh 2G-biokaasua. Biojalostamo tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.

Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian omistukset kolmessa sähköntuotantoyhtiössä

Perjantaina 11.12.2020 päätetyllä kaupalla Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian noin viidenneksen omistuksen:

 • Puhuri Oy:ssä
 • Kanteleen Voima Oy:ssä
 • SV Vesivoima Oy:ssä

Myyjä ja ostaja ovat vuodesta 2006 yhdessä kehittäneet kaupan kohteena olevia yhtiöitä. Nyt tehdyn kaupan takana on osapuolien muuttuneet strategiset tahtotilat ja muutokset kaupan kohteena olevien yhtiöiden liiketoiminnassa. Suomen Voima on viime vuosina panostanut voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon niin ydin-, tuuli-, aurinko- kuin vesivoimassa. Kaakon Energia pystyy järjestelyn avulla virtaviivaistamaan sähköntuotanto- ja rahoitusrakenteitaan.

Tällä kaupalla Suomen Voimalle siirtyy 6 MW käynnissä olevaa ja 17 MW rakenteilla olevaa tuulivoimaa sekä 8 GWh/a vesivoimatuotantoa. Kaupan jälkeen Suomen Voiman omistus NordFuel-hankkeesta on 40 % ja Puhuri Oy:stä 43 %. SV Vesivoima on Suomen Voiman täysin omistama yhtiö. 

”Tämä kauppa tukee Suomen Voiman hiilidioksidivapaan tuotannon strategiaa. Yhdessä omien tuulihankkeidemme kanssa Puhurin omistuksen liki kaksinkertaistaminen tuo omistajillemme merkittävän mahdollisuuden kotimaisen tuulivoimatuotannon kasvattamiseen”, toteaa Suomen Voiman toimitusjohtaja Antti Vilkuna

”Kaupan myötä Kaakon Energia pystyy keskittymään muihin merkittäviin käynnissä oleviin tuuli- ja ydinvoimahankkeisiin sekä kehittämään uusia energiaratkaisuja muuttuville energiamarkkinoille”, kertoo Kaakon Energian toimitusjohtaja Ari Saukkonen.

”Järjestely selkeyttää Norjassa sijaitsevien vesivoimaomistustemme rakennetta ja luo edellytykset strategian mukaiseen portfolion laajentamiseen volyymihyötyjen saavuttamiseksi”, sanoo Suomen Voiman kehitysjohtaja Pekka Saijonmaa.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkaista. Kaupassa ei siirtynyt henkilökuntaa.

Elinkeinoministeri Lintilä: Biokaasu jakeluvelvoitteen piiriin

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kävi yhdessä kansanedustaja Juha Pylvään (kesk.) kanssa maanantaiaamuna Haapaveden voimalaitoksella tutustumassa NordFuel -biojalostamohankkeeseen. Vierailun aikana käytiin läpi mm. hankkeen nykytilannetta ja ajankohtaisia asioita.

Ministeri Lintilän näkemys liikennebiokaasun saattamisesta jakeluvelvoitteen piiriin olisi merkittävä parannus nykytilanteeseen, koska se loisi biokaasulle laajemman markkinan. Jakeluyhtiöiden olisi kannattavaa laajentaa kaasun jakeluverkkoa, koska ne voisivat myös biokaasulla täyttää velvoitettaan sekoittaa Suomessa myytäviin polttoaineisiin biopolttoainetta. Tällä hetkellä jakeluvelvoite on 20 prosenttia, joka tarkoittaa, että viidennes liikennepolttoaineiden osuudesta on oltava biopohjaista: uusiutuvista luonnonvaroista tuotettua bioetanolia tai biodieseliä.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi NordFuel biojalostamohankkeelle alkukesästä uusiutuvan energian suurten demohankkeiden investointitukea. NordFuel on toteutuessaan merkittävä puupohjaisen bioetanolin ja biokaasun tuottaja, joka edistää kansallista tavoitetta liikenteen biopolttoaineiden osuuden kasvattamiseksi.

Lisää aiheesta Haapavesi-lehden sivuilta.

Petri Vesanto nimitetty projektinjohtajaksi 1.11.2020 alkaen

NordFuelin biojalostamoinvestoinnin suunnitteluvaiheen projektinjohtajaksi on nimitetty kemiantekniikan diplomi-insinööri Petri Vesanto. Petri on toiminut energia- ja kemianteollisuuden investointi-, suunnittelu- ja kehitysprojektien johtotehtävissä yli 35 vuoden ajan mm. Kemirassa ja Ekono-Pöyry-yhtiöissä. Vuodesta 2002 lähtien Petri on johtanut perustamaansa insinööritoimistoa, Novox Oy.

Biojalostamon teknologiatoimittajan kilpailuttamis- ja valintaprosessi on parhaillaan käynnissä. Tämän jälkeen NordFuelilla on edellytykset käynnistää projektin suunnitteluvaihe yhdessä valittavan teknologiatoimittajan sekä biojalostamon pääsuunnittelijan kanssa.

”Petrillä on erittäin monipuolinen kokemus suurten investointiprojektien suunnittelun johtotehtävissä. Tämä kokemus vastaa erinomaisesti NordFuelin projektin seuraavan vaiheen tarpeisiin. Arvokasta on myös se, että Petri tuntee projektin ja projektiorganisaation läpikotaisesti”, toimitusjohtaja Andreas Rasmus toteaa.

Lisätiedot:

 • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja, NordFuel Oy, +358 44 781 5396
 • Petri Vesanto, projektinjohtaja, NordFuel Oy, +358 50 517 6268

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee liikenteen toisen sukupolven (ns. 2G) biopolttoaineita valmistavan biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Biojalostamo tuottaa vuosittain puuraaka-aineesta 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja noin 200 GWh 2G-biokaasua. Biojalostamo tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.

Novox Oy toimii NordFuel Oy:n biojalostamohankkeessa owner’s engineer-roolissa. Novox on uusiutuviin energiamuotoihin, uuteen energiatekniikkaan ja -talouteen erikoistunut insinööritoimisto, jonka osaamisalueisiin kuuluvat myös teollisuus- ja tuotantolaitosten ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen liittyvät projektit.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kanteleen Voima Oy:n NordFuel biojalostamolle ympäristöluvan

NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua bioetanolia ja biokaasua tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Tuotettavilla EU:n RED II direktiivien kestävyyskriteerit täyttävillä kotimaisilla liikennepolttoaineilla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä päästöjen vähennys ja kattaa noin 450 000 ajoneuvon vuosittainen biopolttoaineiden tarve.

Valmistuksen sivutuotteilla, kuten ligniini, tuotetaan biojalostamon tarvitsema prosessihöyry. Biojalostamolle Haapavedellä tuotettava energia on 100 % uusiutuvaa. Haapavesi on erinomainen sijoituspaikka biojalostamolle sekä puuraaka-aineen saatavuuden että logistiikan kannalta.

NordFuelin hankkeen taustalla on merkittävä joukko sekä yksityisiä että kuntaomisteisia energiayhtiötä, jotka toimivat ympäri Suomea.

”Ympäristölupa on hieno ja odotettu päätös. Aluehallintoviranomaisen päätös osoittaa, että uusimman teknologian ansiosta biopolttoaineita on mahdollista tuottaa kestävästi ja ympäristöä rasittamatta. NordFuelin biojalostamon biopolttoaineilla voidaan vähentää Suomen CO2-päästöjä vuosittain yli 300 000 tonnia, mikä tukisi merkittävästi Suomen liikennesektorin päästövähennystavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä”, kertoo projektinjohtaja Timo Strengell.

”Kesäkuussa saatu TEMin investointituki ja nyt tämä ympäristölupapäätös antavat osaltaan edellytykset edetä hankkeessa laitossuunnitteluvaiheeseen. Haapaveden biojalostamo vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan biotalouden ekosysteemiä ja siten luo edellytyksiä uusille kotimaisille innovaatiolle sekä uudelle yritystoiminnalle”, toteaa toimitusjohtaja Andreas Rasmus.

Lisätietoja:

 • Timo Strengell, projektinjohtaja, NordFuel Oy, +358 40 738 48 60
 • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja, NordFuel Oy, +358 44 781 53 96

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. NordFuelin biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja 250 GWh 2G-biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön. Biojalostamo tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.

NordFuel Oy:n Haapaveden biojalostamolle myönteinen investointitukipäätös työ- ja elinkeinoministeriöltä

NordFuel Oy valmistelee liikennekäyttöön tarkoitettuja biopolttoaineita tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Hankkeelle haettiin keväällä 2019 energiateknologian suurille demonstraatiohankkeille tarkoitettua investointitukea työ- ja elinkeinoministeriöltä. Investointituki on tarkoitettu hankkeille, jotka tarjoavat tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien sekä kansallisten että EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja.

”Positiivinen tukipäätös on meille erinomainen uutinen. Yhteiskunnan tuki ja sitoutumisen osoittaminen uuden teknologian hankkeelle vahvistaa myös kotimaisten- ja ulkomaisten investoijien luottamusta projektiin. Biojalostamo on investointina mittava, luokkaa 300 milj. €. Biojalostamo tulee olemaan myös merkittävä työllistäjä sekä projektin aikana että laitoksen valmistuttua. Hanke mahdollistaa myös uudenlaisen biotalouden ekosysteemin rakentamista ja sitä kautta luo uutta osaamista ja teknologiavientimahdollisuuksia”, iloitsee projektinjohtaja Timo Strengell.

”Otamme ministeriön päätöksen tyytyväisenä vastaan. Tämä osaltaan mahdollistaa hankkeen viemisen suunnitellusti eteenpäin. Seuraavaksi odotamme ympäristölupapäätöstä, jonka jälkeen hankkeella on edellytykset edetä laitossuunnitteluvaiheeseen”, toteaa toimitusjohtaja Andreas Rasmus.

Lisätietoja:

 • Timo Strengell, projektinjohtaja, NordFuel Oy, +358 40 738 48 60
 • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja, NordFuel Oy, +358 44 781 53 96

www.tem.fi  

NordFuel Oy:n biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja 250 GWh 2G-biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön. NordFuel Oy tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.