Aluehallintovirasto on myöntänyt Kanteleen Voima Oy:n NordFuel biojalostamolle ympäristöluvan

NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua bioetanolia ja biokaasua tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Tuotettavilla EU:n RED II direktiivien kestävyyskriteerit täyttävillä kotimaisilla liikennepolttoaineilla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä päästöjen vähennys ja kattaa noin 450 000 ajoneuvon vuosittainen biopolttoaineiden tarve.

Valmistuksen sivutuotteilla, kuten ligniini, tuotetaan biojalostamon tarvitsema prosessihöyry. Biojalostamolle Haapavedellä tuotettava energia on 100 % uusiutuvaa. Haapavesi on erinomainen sijoituspaikka biojalostamolle sekä puuraaka-aineen saatavuuden että logistiikan kannalta.

NordFuelin hankkeen taustalla on merkittävä joukko sekä yksityisiä että kuntaomisteisia energiayhtiötä, jotka toimivat ympäri Suomea.

”Ympäristölupa on hieno ja odotettu päätös. Aluehallintoviranomaisen päätös osoittaa, että uusimman teknologian ansiosta biopolttoaineita on mahdollista tuottaa kestävästi ja ympäristöä rasittamatta. NordFuelin biojalostamon biopolttoaineilla voidaan vähentää Suomen CO2-päästöjä vuosittain yli 300 000 tonnia, mikä tukisi merkittävästi Suomen liikennesektorin päästövähennystavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä”, kertoo projektinjohtaja Timo Strengell.

”Kesäkuussa saatu TEMin investointituki ja nyt tämä ympäristölupapäätös antavat osaltaan edellytykset edetä hankkeessa laitossuunnitteluvaiheeseen. Haapaveden biojalostamo vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan biotalouden ekosysteemiä ja siten luo edellytyksiä uusille kotimaisille innovaatiolle sekä uudelle yritystoiminnalle”, toteaa toimitusjohtaja Andreas Rasmus.

Lisätietoja:

  • Timo Strengell, projektinjohtaja, NordFuel Oy, +358 40 738 48 60
  • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja, NordFuel Oy, +358 44 781 53 96

NordFuel Oy on Kanteleen Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. NordFuelin biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja 250 GWh 2G-biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön. Biojalostamo tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.

NordFuel Oy:n Haapaveden biojalostamolle myönteinen investointitukipäätös työ- ja elinkeinoministeriöltä

NordFuel Oy valmistelee liikennekäyttöön tarkoitettuja biopolttoaineita tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Hankkeelle haettiin keväällä 2019 energiateknologian suurille demonstraatiohankkeille tarkoitettua investointitukea työ- ja elinkeinoministeriöltä. Investointituki on tarkoitettu hankkeille, jotka tarjoavat tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien sekä kansallisten että EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja.

”Positiivinen tukipäätös on meille erinomainen uutinen. Yhteiskunnan tuki ja sitoutumisen osoittaminen uuden teknologian hankkeelle vahvistaa myös kotimaisten- ja ulkomaisten investoijien luottamusta projektiin. Biojalostamo on investointina mittava, luokkaa 300 milj. €. Biojalostamo tulee olemaan myös merkittävä työllistäjä sekä projektin aikana että laitoksen valmistuttua. Hanke mahdollistaa myös uudenlaisen biotalouden ekosysteemin rakentamista ja sitä kautta luo uutta osaamista ja teknologiavientimahdollisuuksia”, iloitsee projektinjohtaja Timo Strengell.

”Otamme ministeriön päätöksen tyytyväisenä vastaan. Tämä osaltaan mahdollistaa hankkeen viemisen suunnitellusti eteenpäin. Seuraavaksi odotamme ympäristölupapäätöstä, jonka jälkeen hankkeella on edellytykset edetä laitossuunnitteluvaiheeseen”, toteaa toimitusjohtaja Andreas Rasmus.

Lisätietoja:

  • Timo Strengell, projektinjohtaja, NordFuel Oy, +358 40 738 48 60
  • Andreas Rasmus, toimitusjohtaja, NordFuel Oy, +358 44 781 53 96

www.tem.fi  

NordFuel Oy:n biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia 2G-bioetanolia ja 250 GWh 2G-biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön. NordFuel Oy tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä.