Ajankohtaista

Hankkeen eteneminen

Kanteleen Voima on käynnistänyt NordFuel-hankkeen suunnittelun vuonna 2016. YVA-selvitys valmistui vuonna 2017.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeen työllisyys, vaikutus aluetalouteen ja ympäristöpäästöjen väheneminen arvioitiin myönteisiksi. Vesistön kuormitukseen on varauduttu mittavilla ja monivaiheisilla puhdistustoimenpiteillä. Tavoitteena on laitoksen käyttämän veden tehokas kierrätys.

Hankkeen konseptisuunnittelu on saatu päätökseen ja ympäristöluvat bioetanolijalostamolle ja biokaasuprojektille on haettu. Myös teknologinen yhteistyökumppani on valittu.

Seuraavaksi hankkeessa siirrytään valittujen teknologioiden jatkotestaukseen sekä suunnitteluun investointipäätöstä varten.